Over 3 av 10 er på Facebook i timen

Lærerne i den videregående skolen føler seg maktesløse når elevene bruker Facebook og andre sosiale medier i timene.

Facebook

I undersøkelsen svarer 7 av 10 lærere at de opplever at Facebook og sosiale medier forstyrrer undervisningen.

Foto: NRK

– I enkelte klasser er det så vanskelig at du gir opp og ser det hele gjennom fingrene fordi du skal gjennomføre det som er ditt prosjekt. Du lar elevene seile i sin egen sjø. Har du sagt i fra 800 ganger før, så har du ikke så mange maktmidler igjen, sier lektor Grete Mathiesen ved Breivika videregående skole i Tromsø.

Chatter og surfer

I dag skal alle videregående skoler skal ha PC i undervisningen, ifølge loven. En rapport som evaluerer ordningen i Troms viser at over 35 prosent av elevene bruker timene til chat og surfing på Facebook eller andre sosiale medier svært ofte.

– Mitt inntrykk er at holdningen til å ha PC i klasserommet har endret seg til det negative blant lærerne, slår studieinspektør Ralph Tøllefsen fast.

Rapporten viser også at sju av ti lærere opplever PC som et forstyrrende element i undervisningen.

For å henge med

Elev Adrian Ottermo sier PC-bruken gir han informasjon om hva som skjer og noe å diskutere i friminuttene.

– Sånn at man er litt med, fastslår han.

Om bruken av sosiale medier går ut over karakteren sier rapporten ingenting om, men blant elevene er det ikke tvil.

– Jeg tror jeg hadde opplevd bedre resultater om jeg ikke hadde PC, medgir elev Silje Andersen.

– Det nye leirbålet

Robert Greiner, nettjournalist og nettlærer i NRKs kompetanseavdeling, er ikke overrasket over at unge lar seg friste til å bruke Facebook i timen.

– Sosiale medier har på mange vis gitt oss mennesker leirbålet tilbake. For unge venner og sosiale nettverk veldig viktig. Nettsamfunn som Facebook er som skapt for den slags.

Nyheter fra Troms og Finnmark