Over 200 rein var så avmagrede at de måtte avlives

Enkelte døde allerede før slakting. – Det har vært et tøft år for reinen, sier daglig leder for slakteriet.

Reindrift

Mange av reinsdyrene som har kommet inn til Finnmark Reins slakterier de siste ukene har vært i langt dårligere forfatning enn denne reinflokken, som er sunn og frisk. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

De siste ukene har 238 rein fra to reindistrikt blitt begjært avlivet og kassert som «ikke menneskemat». Dette kommer fram i dokumenter fra Mattilsynet, som NRK har fått innsyn i.

Årsaken til avlivningene er at reinene var avmagret og begynte å dø allerede før slakting, skriver Ávvir, som først omtalte saken.

Skrotten [var] svært mager og nesten uten fett. Fettet på hjertet var omdanna til en geléaktig masse. Dette er den siste fettreserven som brytes ned.

Rapport, Mattilsynet

Uvanlig høyt tall

Kassering av syke dyr i forbindelse med slakting er normalt, påpeker daglig leder i Finnmark Rein, Are Smuk Figved. Likevel sier han at det i dette tilfellet er snakk om et uvanlig høyt antall.

– Nesten ti prosent av reinen som var inne ble kassert. Normalt ligger det på en liten promille. Det sier seg selv at det har vært en ganske ekstrem situasjon på beitene, sier han.

Are Figved

Daglig leder for Finnmark Rein, Are Smuk Figved, synes det er svært leit at reinen måtte avlives.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Figved henviser til at værforhold har resultert i et tøft år for reinen, og at en sen vår har ført til en kort beitesesong.

– Dette ser man også i at det har blitt slaktet godt og vel førti prosent mindre rein i år enn i fjor.

Fortjener honnør

Den siste tiden skal det i enkelte distrikter i det hele tatt ha vært vanskelig for reinen å få tilgang på mat – noe som er årsaken til disse avlivningene.

Kalven var dårlig muskelsatt. Alt fettvev på hjertet og i bekkenregionen var gelatinøst.

Rapport, Mattilsynet

Figved forteller at eierene var i kontakt med Mattilsynet i forkant av avlivningene.

– En del av reinen var blitt så svak, at reineierene rett og slett ønsket å få de levert til slakteriet så fort som mulig. De kontaktet Mattilsynet for å få avlivet dyrene på en skikkelig måte, sier han.

Derfor mener han at eierene fortjener honnør for at de tok ansvar i en vanskelig situasjon.

Mulig med for mye rein

Også direktør for reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth, henviser til at det har vært en dårlig beitesesong, som en mulig årsak til hvorfor reinen er avmagret.

Trond Aarseth

Det kan være en kombinasjon av dårlige beiteforhold og for mange rein, som er årsaken til avmagring, mener direktør for reidriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Trond Aarseth.

Foto: Harry Johansen / NRK

– En annen årsak kan være at det kanskje er for mye rein i distriktene. Det er noe vi får avdekket når vi nå skal telle i distriktene, sier han.

– Og hvis det viser seg at det er for mye rein, så må vi sette i verk tiltak og sanksjoner for å få ned reintallet.

Han sier videre at Fylkesmannen skal gå i dialog med Mattilsynet.

– Vi må diskutere hva slags tiltak som må iverksettes for å forhindre at dette skjer igjen.

NRK har vært i kontakt med lederene for reinbeitedistriktene, som henviser til at Finnmark Rein uttaler seg på vegne av alle parter.

Det har ikke lykkes NRK å få direkte kontakt med saksbehandler i Mattilsynet for en kommentar til denne saken.