Over 15.000 stemte blankt i årets valg

Valgforsker mener blanke stemmer kommer fra misfornøyde velgere.

Valg

MANGE: I år stemte 15.500 stykker blankt. Det er like mange som alle innbyggerne i Hønefoss eller Jessheim.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Valglogo
Otto Strand (Krf)

Otto Strand (KrF) mener de blanke stemmene er en beskjed til politikerne om å skjerpe seg.

Foto: Krf

Mange satt hjemme under årets kommunevalg og ønsket ikke å gi sin stemme til noen av partiene som stilte til valg.

Av de velgerne som faktisk møtte opp i valglokalet, fantes det også en gruppe som ikke ønsket å støtte partiene. De stemte heller blankt.

– Når de har valgt å møte opp på stemmelokalet for så å stemmer blankt, så sier de på en aktiv måte at «du ikke får min stemme». Det er nok en beskjed om at vi må skjerpe oss, sier Otto Strand, førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Vadsø.

– Misfornøyde velgere

Johannes Bergh

Johannes Bergh er valgforsker.

Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

I Finnmark var det 296 personer som valgte å stemme blankt i kommunevalget. I hele landet var det 15.500 personer, like mange som det bor i byer som Hønefoss og Jessheim.

Til sammenligning stemte 9.500 blankt ved stortingsvalget i 2005.

Valgforsker Johannes Bergh støtter teorien om at blanke stemmer kommer fra misfornøyde velgere.

Det er gjort lite forskning på velgere som stemmer blankt og hva som ligger bak. Men valgforskeren har sine teorier.

– Mange oppfatter at partiene er veldig like og at det har blitt inngått kompromiss i kommunestyret lokalt som går på tvers av partiene – og at det ikke er mye som skiller dem da, sier han.

Men han mener at de blanke stemmene er et viktig element i dagens valgordningen, siden folk kan protestere gjennom den.

Valgfunksjonær Hans Isak Olsen viser de 69 stemmene som er lagt tilside.

Hans Isak Olsen sier at de i Kautokeino har et mangfold av partier. Det kan være noe av årsaken til få blanke stemmer.

Foto: Åse Pulk

Få blanke stemmer – men 10 lister

I Kautokeino var det kun to personer som valgte å stemme blankt. Det er færrest i Finnmark, noe som gleder Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste.

– Det er gledelig at folk ikke bruker tiden og stemmeretten sin på å dra ut å stemme blankt. For stemmer du blankt så er du ikke med i valget, mener han.

Samtidig var det høy valgoppslutning i kommunen.

– Den politiske interessen i Kautokeino er stor. Når ti lister stiller til valg i en så liten kommune, så er engasjementet der, sier han.

Kunne påvirket

I fylkestingsvalget i Finnmark var det nesten 30.000 som stemte. Av disse var det 571 blanke stemmer. Fylkespolitiker Trine Noodt fra Venstre tenker en løsning kan være å relatere politikken i større grad til folks hverdagsliv.

Hadde de 571 blanke stemmene gått til et parti, kunne det nemlig ha påvirket valget.

– Vi skulle gjerne hatt de stemmene. Da hadde vi hatt ett mandat til inne, sier hun.

Noodt anbefaler folk å finne fram til det partiet de er minst uenig med. Det perfekte partiet finnes nemlig ikke – heller ikke for politikerne.

– Selv vi som jobber med politikk og som har meldt oss inn i partiet vet at vi aldri er 100 prosent enig i det som står i et program. Slik er det, sier hun.

Trine Noodt

Trine Noodt i Finnmark Venstre sier de blanke stemmene kunne ha påvirket valget.

Foto: Robin Mortensen/NRK