Orientert om sikringsarbeid

Justisminister Anders Anundsen har vært på Svalbard og blitt orientert om arbeidet som er satt i gang etter snøskredet før jul. Det vil bli satt i verk sikringstiltak i området rundt Longyearbyen. Lokalstyreleder Arild Olsen sier til NRK at justisministeren var godt fornøyd med framdriften i arbeidet. I neste måned vil regjeringa legge fram en ny stortingsmelding om framtida for Svalbard.