Ordførerens vei ut av krisen: – Mer sprenging, mindre bruk av konsulenter

Sør-Varanger kommune må komme i gang med bygging og sprenging, mener ordfører Rune Rafaelsen. Det er det som skal til om kommunen skal komme seg etter gruvekonkursen.

Rune Rafaelsen

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) jobber for fullt med å få fortgang i en rekke industriprosjekter i kommunen. Slik kan virkningene av gruvekonkursen dempes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Sør-Varanger kommune står ovenfor store omstillinger etter at hjørnesteinsbedriften Sydvaranger gruve gikk konkurs forrige uke.

Bare noen dager etter at konkursen ble offentliggjort er ordfører Rune Rafaelsen i full gang med møtevirksomhet for å få en plan for kommunen på plass.

Sydvaranger, ansattmøte

Ansatte i Sydvaranger gruve er samlet på Samfundshuset i Kirkenes. Nesten 400 personer mistet i forrige uke jobben i gruva, etter at kreditorene slo selskapet konkurs.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Selv mener han at det nå gjelder å få satt i gang omfattende industriprosjekter i Sør-Varanger.

– Før jul skal vi ha på plass en skisse på beskrivelse av konsekvenser gruvekonkursen har. Da ser vi også på tiltak. I januar og februar må vi se på hva vi kan gå i gang med, raskest mulig, sier Rafaelsen.

Mange møter

Etter at gruva gikk konkurs har dagene gått med til å få på plass en plan for framtiden.

– I dag skal jeg ha et møte med stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen, før jeg møter andre næringsaktører. Deretter venter kommunaldepartementet og næringsdepartementet og KS – det kommer til å bli en rekke møter som handler om omstillingen, sier Rafaelsen.

Det ringer konstant i telefonen hans på ordførerkontoret i Kirkenes.

Helleristninger 2

Norterminal ønsker å bygge en oljeomlastingsterminal på Gamneset i Sør-Varanger. Dette er noen av prosjektene som ordfører Rune Rafaelsen nå mener må iverksettes for å skaffe nytt arbeid til mange som mistet jobben i gruva forrige uke.

Foto: Tromsø Museum

De som nå har mistet jobben i Sydvaranger gruve er i stor grad folk med erfaring fra industri- og anleggsarbeid. Derfor er det om å gjøre at omstillingsprosessen til Sør-Varanger ikke blir en jobb for konsulenter, mener Rafaelsen.

– Det er avgjørende for omstillingen at vi kommer i gang med konkrete prosjekter der det sprenges og bygges og lages kaifronter. Ofte sier man at omstilling er et fantastisk marked for konsulenter, og det er nok også riktig. Men vi må gå i gang med fysiske ting som gir arbeid til folk, sier Rafaelsen.

Mange store planer for kommunen

Og det er allerede på plass mange planer for store industriprosjekter i Sør-Varanger.

Kan vi få på plass en raskere bygging av oljeomlastningsterminalen? Vi har store veiprosjekter på gang, det skal etableres industriområder på Pulkneset og KILA, sier Rafaelsen.

Spørsmålet er bare hvilke av disse prosjektene man skal satse på. Og ikke minst er spørsmålet hvordan man skal skaffe penger til å gjennomføre de planene som finnes.

Men her er Rafaelsen optimistisk.

– Midlene er der, men vi må gjøre dette riktig – så får vi det til, sier han.

Ankomstsenter Finnmark

Samtidig som Sør-Varanger-samfunnet har mistet 400 arbeidsplasser etter gruvekonkursen, står kommunen midt opp i en migrantkrise. Hittil i år har mer enn 5.000 personer krysset grensen fra Russland og bedt om asyl i Norge. Her fra UDIs nye mottakssenter Finnmark ved Kirkenes lufthavn.

Foto: Amund Trellevik/NRK