Hopp til innhold

Ordfører: – Vi trenger mer kompetanse på skred

Det fastslår ordfører Svein Leiros i Kåfjord; kommunen som har vært sterkt rammet av skred de siste årene. Nå vil de etablere et nasjonalt skredsenter.

Skred

Arkivfoto fra snøskredulykken i 2012. Kåfjord kommune ble ikke varslet av politiet om ulykken, men ble gjort kjent med ulykken av franske medier. Fem mennesker mistet livet i fjellet Sorbmegaisa.

Foto: Martin Lyngdal

– Vi har alle typer skredproblematikker. Både store fjellras fra Nordnesfjellet, steinras, snøskred, sier ordfører i Kåfjord, Svein Leiros.

I forbindelse med at NVE planlegger nye lokaler til sin overvåkningsvirksomhet i kommunen, har kommunen spilt inn forslaget om å etablere et nasjonalt skredsenter.

Svein Leiros

Ordfører i Kåfjord kommune, Svein Leiros.

Foto: Privat

Tanken er et senter der man kan forske på skredene, i samarbeid med universitetet og NORUT og de aktuelle aktørene, sier ordføreren.

– Vårt formål med å komme med innspill på dette er at man skal få mer kunnskap om denne type skred. Vi kjenner på dette daglig i Kåfjordsamfunnet, på ras og rasproblematikken.

Mer kompetanse

Kåfjord skal rassikre flere områder i kommunen, og et vedtak har fastslått av seks av innbyggerne må sendere husene sine og flytte.

– Vi trenger mer kompetanse på skred, fastslår Leiros.

Innspillet er sendt til NVE, og kommunen jobber med å få på plass, og få finansiert, et forprosjekt til et nasjonalt skredsenter.

Positivt innstilt

Norges vassdrag og energidirektorat, NVE, er positiv til at flere fagmiljøer kan samles i Kåfjord.

Det sier direktør Anne Berit Leifseth i skred- og vassdragsavdelingen til NVE.

– Men det viktigste for oss er å få nye lokaler til vår overvåkningsvirksomhet, sier hun.

Leifseth ser for seg at direktoratet må ha flere møter med kommunen før noe kan fastsettes.

– Men at kommunen ønsker å bygge noe mer rundt dette ser vi positivt på. Vi har gjennom våre aktiviteter et tett samarbeid med eksterne forskningsmiljøer, men vi er først og fremst opptatt av å finne en god lokalisering av den aktiviteten vi allerede har i Kåfjord.