Ordfører: – Grunn til å frykte for sikkerheten i nord

– Befolkninga i nord kan ikke føle seg trygg om Forsvaret nærmest rømmer landsdelen etter forsvarssjefen fagmilitære råd, mener ordfører Marianne Bremnes i Harstad.

Montasje

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, mene det er grunn til å frykte for sikkerheten når forsvarssjefen torsdag foreslår store endringer i Forsvaret.

Foto: NRK/Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Uansett hva som blir fasiten når forsvarssjefen legger fram sitt råd torsdag 1. oktober er spenningen stor. Særlig i Harstad, der kan så mange som 200 arbeidsplasser bli direkte berørt.

Ordfører Marianne Bremnes sier hun ikke føler seg trygg når store deler av Forsvaret, etter hennes oppfatning, foreslås kraftsamla sørpå, sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen landet nå er i.

– Når forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, overleverer sine råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, kjenner jeg mest av alt utrygghet, sier hun.

NRK fortalte tidligere i måneden at forsvarssjefen gir forsvarsministeren valget mellom å øke budsjettet med 9 milliarder i året- eller få et forsvar som vil miste evnet til å forsvare Norge mot et væpnet angrep.

– Trengs mer enn bare kuler og krutt

Harstad-ordføreren tror nok at det er et for stort beløp, men hun mener at hun likevel må si ifra.

– Det er min plikt å slåss for kommunens og innbyggerens interessert. Det må jeg gjøre ved å sikre gode arbeidsplasser, som en forutsetning for velferd og trygghet. Tryggheten krever mer, og den fordrer også sikkerhet på det militære området.

Hun mener at det trengs mer enn bare kuler og krutt.

– Det trengs mennesker, militær og sivile arbeidsplasser, i og rundt Forsvaret.

VIDEO:

En hel landsdel er spente på forsvarssjefens militærfalige råd i morgen

– Samfunnet kan ikke akseptere dette

Bremnes tror at det er grunn til å frykte at Kystjegerkommandoen avvikles og at Trondenes avhendes. Også at Åsegarden med det allierte treningssenteret legges ned, at Forsvarets musikkorps i Nord-Norge går inn i historien, i tillegg til andre mindre synlige arbeidsplasser ryker.

– Dette til tross for at de erkjent truslene i hovedsak finnes her nord. Kystjegerkommandoen (KJK) er den største av Forsvarets gjenværende avdelinger i Harstad. Nedlegginga der betyr at over 100 arbeidsplasser blir borte.

Ordføreren er sikker på at en avvikling også innebærer at kompetanse blir borte, og at det er noe samfunnet ikke kan akseptere.

– Vi blir mindre trygge hvis kritisk kompetanse forsvinner. Dersom Alliert treningssenter og Forsvaret distriktsmusikkorps Nord-Norge legges ned mister byen 200 arbeidsplasser. I tillegg til de direkte 200 berørte arbeidsplassene blir ringvirkningene store dersom ektefeller og familier flytter fra byen.

– Vi skal være åpne for å la oss overbevise

Bremnes spør seg om Harstad kanskje kan spille en viktig rolle som en del av det tunge forsvarsfylket Troms, knyttet opp mot forsvars- og trygghetsmiljøene i Ofoten og Nordland.

– Jeg er ikke overbevist om at det er god forsvars-, sikkerhets- eller trygghetspolitikk å legge ned KJK og avvikle Alliert treningssenter. Og ingen skal fortelle meg at det er god samfunnspolitikk å svekke kulturlivet – enten musikerne er militære eller sivile. Dessuten har FMKN en god relasjon til Russland, det kunne Forsvaret nyte godt av.