Hopp til innhold

Ordfører skeptisk til 50 millioner fra regjeringa

Tanaordføreren mener millionbevilgning fra regjeringen forhaster utgraving i munningen til Europas største og viktigste lakseelv.

Frank Ingilæ på ordførerkontoret

Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tanaordfører Frank Ingilæ er skeptisk til at regjeringa bevilger over 49 millioner kroner til innseilingen til Elkem Tana i statsbudsjettet for 2016.

Ingilæ er selvfølgelig positiv til at regjeringa vil trygge innseilingen til kvartsittbruddet, og bevare arbeidsplasser i kommunen. Likevel mener han at man må være sikker på at alle de miljømessige vurderingene er tatt, før arbeidet starter.

– Den første tanke som slår meg er at dette er litt prematurt. Man er nødt til å gjøre en ordentlig konsekvensutredning før man går i gang med selve mudringen av innseilingen. Dette er Europas viktigste laksevassdrag, med et enormt biologisk mangfold i munningen med et stort dyreliv, sier han.

Elkem Tana, Austertana

Elkem i Austertana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Har kontroll

Avdelingsleder hos Kystverket i Troms og Finnmark, Arve Andersen, sier det er et stort prosjekt de er i gang med rundt innseilingen til kvartsittverket innerst i Tanafjorden.

Han er på sin side ikke usikker på om de miljømessige konsekvensene er utredet godt nok. Dette har vi kontroll på, sier han.

– Vi har gjort alle de nødvendige undersøkelsene som må til for å gjennomføre et slikt tiltak. Vi skal ha en bredde- og dybdeutvidet økning i Tana. Der har man fått inn en del nye båter som man ikke kan laste helt full, sier Andersen.

Selskapet mangler rundt 1500 tonn per båt som man ikke får lastet inn fordi det nå er for grunt ved innseilingen til kvartsittverket i Leirpollen.

Andersen forklarer at etter utgravingen vil de båtene som nå brukes på Tana, kunne lastes helt full. Det gir store besparelser i transportkostnader.

Hjertesak for Høyre og Frp

Utbedringen av innseilingen til kvartsittverket til Elkem Tana var en av hjertesakene til Tana høyre og Tana Frp i årets kommunevalg. Reidar Varsi i Tana Frp sier han er fornøyd med at pengene nå er satt av på statsbudsjettet. Men han er overrasket over ordførerens holdning i denne saken.

– Det overrasker meg litt at ordføreren kommer med et slikt utspill. Det virker på meg som at ordføreren stiller seg veldig passiv til hele prosjektet. Hvis den politiske ledelsen har en slik passiv holdning kan det resultere i at prosjektet ikke kommer like fort i gang som ønskelig, sier Varsi.

Selv pengene til innsilingsutbygginga er kjærkommen, mener ordfører Ingilæ at tildelingen kommer fra feil pott.

– Jeg mener det er feil av regjeringen å bruke av potten som skal gå til å kompensere innføringen av arbeidsgiveravgiften for transportnæringen. Jeg klarer ikke på noen måte å se at den næringen blir kompensert, sier han.

Reidar Varsi i Tana Frp, har ikke undersøkt akkurat den siden av saken, men tar hele problemstillingen med knusende ro.

– Jeg stoler på regjeringa, sier han.