Ordfører vil ha Putin på besøk

Ordføreren i Sør-Varanger ber statsministeren om å invitere Vladimir Putin på besøk når Norge skal markere at det har gått 75 år siden frigjøringen av Finnmark.

Russia Election Intrigue Vladimir Putin

Sist gang Norge hadde besøk av en russisk president var i 2010. Nå håper Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen at Putin kommer til Kirkenes neste år.

Foto: Ivan Sekretarev / AP

Rune Rafaelsen (Ap) oppfordrer statsminister Erna Solberg til å invitere Russlands president Vladimir Putin på besøk til Kirkenes høsten 2019.

– 75-års jubileet for frigjøringen av Kirkenes og Øst-Finnmark er en nasjonal markering. En invitasjon til Putin vil være på sin plass, mener Rafaelsen.

Høsten 1944 ble Øst-Finnmark, som grenser mot Russland, det første området som igjen ble norsk etter tysk okkupasjon. Frigjøringen startet med en stor offensiv av Den røde arme satte i gang som ble avsluttet ved Tanaelven i begynnelsen av november.

Siden har det vært tradisjon å invitere russere på besøk til Kirkenes når frigjøringen markeres. Under 70-års markeringen var den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i grensebyen.

En invitasjon til Putin kan imidlertid sende gale signaler til andre land.

Rune Rafaelsen

Ordføreren i Sør-Varanger kommune mener det vil være riktig av Norge å ta initiativ til å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ønsker mer samarbeid

Grenseområdene i nord har i mange år utviklet folk-til-folk samarbeidet, til tross for kjølig politisk klima mellom nabostatene.

Det samarbeides om forvaltning av naturressurser og fiskestammer, og Kirkenes kan dessuten vise til et relativt godt næringssamarbeid med russerne.

I år fylte det såkalte Barentssamarbeidet 25 år. Rafaelsen mener det er viktig at Norge jobber for å styrke det bilaterale samarbeidet ytterligere, ikke minst på grunn av potensialet for et industrielt samarbeid om olje- og gass i Barentshavet.

– Etter annekteringen av Krim i 2014 har forholdet mellom Norge og Russland vært anspent, men det normale er at Russland er en sentral samarbeidspartner i arktiske spørsmål. Derfor er det er svært viktig å opprettholde dialogen, spesielt i disse tider, sier Rafaelsen.

Han minner om at Putin og den amerikanske presidenten Donald Trump snart skal møtes i Helsinki, og tror det kan være lurt av også Norge å invitere Russland til dialog.

Invitasjon kan misoppfattes

Jakub M. Godzimirski forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jakub Godzimirski tror en invitasjon til Vladimir Putin kan bli oppfattet som et brudd på det vestlige samarbeidet og enigheten om hvordan man skal forholde seg til Russland.

Foto: Christopher Olssøn

Befolkningen i Russland er opptatt av symbolikk og en invitasjon til Nord-Norge hadde sannsynligvis falt i god jord i Moskva, ifølge forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski.

– På en måte er det en god ide. Som naboland må vi forholde oss til geografien og opprettholde et godt forhold til Russland. Samtidig vil det sende signaler som er vanskelige å forstå for andre land som grenser til Russland og som oppfatter naboskapet som mer utfordrende enn Norge, sier Godzimirski.

EUs ledere vedtok nylig å opprettholde de økonomiske sanksjonene mot Russland, som ble innført på grunn av konflikten i Ukraina.

Godzimirski tror det er best for Norge å være på den sikre siden, og ikke gjøre noe som kan bli oppfattet som et brudd på det vestlige samarbeidet og enigheten om hvordan man skal forholde seg til Russland.

– Like etter konflikten i Ukraina inviterte Norge Russlands statsminister for å delta i markeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark. Det er kanskje et riktig nivå å legge seg på i 2019 også, sier han.

PS: Statsministerens kontor har videresendt brevet med oppfordringen fra Rune Rafaelsen til Forsvarsdepartementet for behandling, og i en epost til NRK skriver de at rammene for markeringen og hvem som vil delta, på nåværende tidspunkt ikke er avklart.