Ordfører om asyl-retur: – Må fortsatt ha beredskap på grensa

Sør-Varangers ordfører tror ikke stenginga av grensa på Storskog krenker flyktningenes rettigheter.Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen mener Norge gjør rett i å vokte yttergrensa mot Schengen.

Migranter sykler tilbake til Russland over Storskog

Norske myndigheter transporterer her ut asylsøkere tilbake over den norsk-russiske grensa på Storskog i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

Flere advokater og organisasjoner, blant dem Helsingforskomiteen har hevdet at Norge har innført altfor strenge regler for flyktninger som ønsker å søke asyl i Norge.

I slutten av november ga regjeringen instruks om at asylsøkere som har hatt lovlig opphold i Russland skal returneres – uten å få søknaden realitetsbehandlet.

Uttransportering av avviste asylsøkere

Et fly med personer som skal uttransporteres til Russland landet torsdag på Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Sender folk tilbake

Som NRK meldte torsdag er nå uttransporteringen startet i stort omfang. Norske myndigheter regner med å sende ut minst 2.500 personer de kommende månedene – mange av dem over Storskog.

Men ordfører Rune Rafaelsen (Ap) mener Norge gjør rett i å vokte yttergrensa for Schengen-samarbeidet.

– Hva tenker du om at ingen kommer inn over grensa uten gyldig innreisedokument lenger?

– Det er en situasjon som er normal. Skal du inn i Norge, så må du ha Schengen-visum, og slik synes jeg det skal være. Det skal råde forutsigbarhet og regler når det gjelder å krysse grenser, sier Rafaelsen.

– Må kontrollere yttergrensene

– Når man åpner grensene, slik det har skjedd med Schengen-samarbeidet, er det nettopp fordi man kan stole på at yttergrensene blir kontrollert på en skikkelig måte, sier Rafaelsen, som understreker at det er i Kirkenes at Norge møter verden.

Migranter sykler tilbake til Russland over Storskog

Norske myndigheter transporterer her ut asylsøkere tilbake over den norsk-russiske grensa på Storskog i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Dette er Schengens yttergrense. Den situasjonen vi har hatt i høst i Sør-Varanger og i Europa, tror jeg vi kan se flere ganger. Da gjelder det jo at man følger de internasjonale reglene om retten til asyl. Jeg tror ikke problemet er løst. Jeg tror vi må ha en fortsatt beredskap på grensa.

Håper ting vil roe seg

– Praksisen har jo også blitt kritisert av Amnesty. Tenker du at Norge holder seg til sine internasjonale forpliktelser slik praksisen er nå på grensa?

– Ja, jeg forutsetter at Norge følger internasjonale regler og at det som skjer på grensa er forsvarlig. Men det er klart, graden av politi som er der oppe og dem fremskutte passkontrollen som foregår gjør at det sivile preget blir svekket. Så jeg håper jo at dette vil roe seg ned, at man får en normalsituasjon, og at man får løst sanksjonsproblematikken med Russland på sikt, sier Rafaelsen.