Ordfører i Karasjok til sine innbyggere: – Jeg beklager

– Det skal nok bli bedre, det lover jeg, sier Karasjok-ordfører Svein Atle Somby. Politikerne i kommunen har sendt ut SOS-signal til både fylkesmannen og regjering, fordi kommunen er ute av kontroll.

Ordfører Svein Atle Somby står ved en hvit vegg og ser til siden for kamera

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby beklager til sine innbyggere at det er og har vært store utfordringer i kommunen. – Det skal nok bli bedre, det lover jeg.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ordfører i Karasjok, Svein Atle Somby er én av over 300.000 lesere av NRK-artikkelen Karasjok – en kommune i krise. En artikkel som forteller om flere av tingene som er gått galt i hans egen kommune.

For politikerne innrømmer at de ikke har kontroll over situasjonen lenger, og får nå hjelp av fylkesmannen og regjering.

Har startet opprydningsarbeidet

Krisen i Karasjok kommune går blant annet ut på store utfordringer innen skole og helse, mobbing, mangel på saksbehandling og et stort økonomisk underskudd.

– Selvfølgelig er det ikke optimalt at folk ikke får svar på sine søknader og at folk ikke får den hjelpa de trenger, svarer ordfører Somby på utfordringene innbyggerne hans opplever.

Når Fylkesmannen i Finnmark og regjering nå er kommet på banen for å oppnå kontroll, betyr det at kommunen må jobbe hardt fremover.

– Vi jobber på mange plan, sier Somby.

– Vi prøver å møte publikum bedre og gir dem de svarene de trenger. De skal slippe å vente på at saksbehandlingen skal ta så lang tid og at man ikke får svar fra kommunen.

Karasjok

Mange av innbyggerne i den lille bygda har stanget hodet i den kommunale veggen. Når de muntlig eller skriftlig har bedt om hjelp, har kommunen ofte ikke gjort vedtak eller svart i det hele tatt.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Stort underskudd

Som kjent er det også store økonomiske utfordringer i Karasjok. Neste stopp er sannsynligvis ROBEK – ordningen som setter en kommune under statlig kontroll.

Hittil i år har kommunen et underskudd på nesten 10 millioner kroner.

Den 22. november er det formannskapsmøte i Karasjok, hvor en KOSTRA-rapport kanskje kan gi svar på hvorfor kommunen har et så stort overforbruk.

Anne Merete hjemme

Anne Merete Kitti sitter i sofaen hjemme med datteren ved siden av. Hun er en av flere som har opplevd konsekvensene av en kommune i krise. Nå beklager ordføreren til henne og de andre innbyggerne.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Beklager til sine innbyggere

Nå er problemet i Karasjok kommune blitt kjent. Ikke bare innad i kommunen, men i hele landet.

10. desember bestemmer kommunestyret om de skal inn i det eneste prosjektet som kan redde dem.

Prosjektet innebærer at Fylkesmannen i Finnmark i løpet av de neste fem årene skal kartlegge hver en prosess administrasjon og politikere er involverte i, og det skal dokumenteres hva hver en krone skal gå til.

Årsaken til at Karasjok nå trenger denne hjelpen, mener som kjent ordfører Svein Atle Somby er alle politikerne sin skyld, inkludert seg selv.

Hva har du å si til dine innbyggere? Beklager du?

– Selvfølgelig beklager jeg. Det er ikke helt optimalt, men vi jobber med det på mange området. Vi ligger ikke på latsida, og det skal nok bli bedre. Det lover jeg.