Hopp til innhold

Overrasket over lav valgdeltagelse

Befolkningen i Loppa kommune stemte nylig «nei» til å slå seg sammen med Alta kommune. – Overrasket over at flere ikke stemte, sier ordføreren.

Steinar Halvorsen

FIKK RESULTAT SOM FORVENTET: Loppaordfører Steinar Halvorsen (H).

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Loppa kommunehus

KAN FORSVINNE: Skiltet på veggen av kommunehuset i Loppa kan forsvinne eller bli byttet ut, dersom loppaordføreren får viljen sin i fremtiden.

Foto: Sara Kristine Eira / NRK

– Det blir feil å si at jeg er skuffet. Men jeg er overrasket over at ikke flere valgte å stemme, med tanke på måten«nei»-folket har mobilisert på.

Dette er loppaordfører Steinar Halvorsens reaksjon, rett i etterkant av da valgresultatet fra gårsdagens folkeavstemning ble klart.

I går var det Loppa kommunes innbyggeres tur til å innta valglokalene for å avgi sin rådgivende stemme om hvorvidt man ønsker at kommunen i Vest-Finnmark skal slås sammen med Alta, og eventuelt også Kvænangen kommune som i dag tilhører Troms fylke.

– Som forventet

Resultatet fra Loppa ble som følger:

  • Av 838 stemmeberettige, avla 473 sin stemme.
  • 401 stemte «nei» til sammenslåing.
  • 72 stemte «ja».

Dette betyr at rundt 56 prosent av kommunens stemmeberettige gikk til valgurnene (ekstern lenke).

– Det var som forventet at vi skulle få «nei» fra de fleste som gikk til valglokalene, sier ordfører Halvorsen.

Kvænangen, Loppa og Alta kommuner

STEMTE OM DETTE: Kvænangen kommune i Nord-Troms, og Loppa og Alta kommuner i Finnmark kan bli slått sammen som følge av kommunereformen. Nå har både Kvænangen og Loppa unnagjort sine respektive rådgivende folkeavstemninger.

Foto: (Grafikk) / NRK

Rådgivende avstemning

– Jeg tolker dette slik at de velgerne som tilhører de cirka 43 prosentene som ikke valgte å stemme – de har nå gitt signaler om at det er opp til oss politikere å bestemme hva som er best for folk og loppasamfunnet, sier loppaordføreren.

Ordføreren understreket at dette kun var en rådgivende folkeavstemning.

– Men når valgdeltagelsen var så lav som den var – under halvparten av de stemmeberettige sa «nei», da er det jo et flertall som enten mener «ja» – eller at man mener at vi kommunepolitikere skal ta avgjørelsen om sammenslåing, tillegger Halvorsen.

Vil ha sammenslåing likevel

Selv om det ble et klart nei til kommunesammenslåing, sier ordfører Steinar Halvorsen at det mest sannsynlig blir sammenslåing mellom Alta og Loppa likevel.

– Jeg tolker valgresultatet slik at det nå er opp til oss i Loppa kommunestyre å ta avgjørelsen i kommunestyremøtet den 16. juni, sier han.

– Her er jeg noe usikker på hva kommunestyret vil vedta, i og med at valgresultatet ble som det ble.

– Men vi vil fortsatt jobbe for best mulig tjenester som innbyggerne har krav på. Vi er av den oppfatning at det gjør vi best med en sammenslåing med Alta, sier loppaordføreren.

– Selv om 401 stemte nei?

– Ja, i og med at det er under halvparten av de stemmeberettigede som stemte nei.

– Ikke farlig å bli sammenslått

– Stemmegivningen har i stor grad vært basert på følelser. Ikke all fakta er kommet frem i prosessen. Vi som tillitsvalgte ser utfordringene som kommunene har. Vi vet hvilke tjenesteforpliktelser som staten før har hatt, men som vi får fremover, sier loppaordføreren.

– Det er klart at en kommune på 961 innbyggere har ingen mulighet til å gi de tjenestene som kommunene er pålagt å gi. Det må vi innse.

– Men det er ikke farlig å bli sammenslått med Alta. Det er heller en styrke, sier Halvorsen til slutt.

Nyheter fra Troms og Finnmark