Opprop for et kvensk kirkeråd

Kåfjord kvenforening har starta et opprop for å få et kvensk kirkeråd. «Opprettelsen av et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning, og vil styrke folkekirkens lokalforankring og ivaretakelse av den nasjonale minoriteten» heter det i oppropet som blei vedtatt på årsmøtet i helga. Norske kveners forbund har bedt om forsoning med Kirkerådet, men ønsker et kvensk kirkeråd.