Oppløser Troms og Finnmark

Den nye regjeringen skriver følgende i Hurdalsplattformen: «Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.»

Kart over Troms og Finnmark, men kartet er splittet som om noen har revet det i to.
Grafikk: NRK