Oppgang i Finnmark: Rypekvoten blir doblet

Tross dystre rapporter på forhånd: Rypene i Finnmark har fått fram tredobbelt så mange kyllinger som i fjor.

Rypejakt

OPPGANG: Rypejakta i Finnmark er populær både blant fylkets egne og mange jegere sørfra. Fortsatt er det svak bestand, men oppgangen er betydelig.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det betyr at rypejegernes dagskvote blir doblet. Nå kan de skyte fire ryper hver dag, enten lirype eller fjellrype, mot to i fjor.

Grunneier Finnmarkseiendommen la fram sine tellinger og kvoter fredag formiddag.

– Sammenlignet med i fjor er det en helt klar oppgang, sier Einar J. Asbjørnsen, leder for utmarksavdelingen i FeFo.

Han melder om en produksjon av gjennomsnittlig fire ryper per kull, mot to i fjor.

Tall fra Statskog tyder på en oppgang også i resten av landet, men der er ikke kvotene fastsatt ennå.

Jakt- og fiskesjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, sier at det store bildet er svært positivt.

– Det er alltid lokale variasjoner, noe vi særlig ser i Troms denne høsten. Men alt i alt tyder tallene på økende tetthet og kyllingproduksjon i hele landet, sier Breisjøberget til Statskogs egen nettside.

Spar de enslige

Selv om bestanden har hatt en langvarig trend nedover, og rypene er på rødlista, blir det ikke sesongkvote på ryper i Finnmark.

– Vi ønsker å ha en så enkel forvaltning som mulig. Vi vil vurdere sesongkvote for snarefangerne sener i høst, sier Asbjørnsen

– Dette henger sammen med at vi har brukt andre reguleringer, som antall jaktkort per dag, understreker utmarksforvalter Christina Bjørkli.

Hun oppfordrer jegerne til å la enslige fugler fly i fred og heller konsentrere seg om å plukke ut fugler fra rypekull. Det vil hjelpe bestanden, fordi kyllingene uansett har større risiko for å dø i løpet av vinteren.

Teller ikke fjellrype

Takseringene omfatter ikke fjellrype, og FeFo har dermed ikke samme kunnskap om hva arten tåler av jakt. Asbjørnsen mener likevel de er på trygg grunn.

Rypejakt

Fjellrype kan skytes på linje med lirype under høstens jakt i Finnmark.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Vi har god oversikt over hvor det jaktes, og det er et middels godt år. Da er det grunnlag for å være mer liberal. Fangstrapportene fra sist høst tyder på at det ikke så like ille ut for fjellrypa som for lirypa, sier Asbjørnsen.

FeFo har strengere begrensninger for skogshøns, altså storfugl og orrfugl. Maks en om dagen, som går til fratrekk på rypekvoten, og maks tre i sesongen. Storfugl er fredet i Alta og Porsanger.

Vil ikke ha skuddpremie

FeFo har fått spørsmål om det ikke bør være skuddpremie på rovdyra som spiser ryper, men har heller valgt å legge til rette for rovdyrjakt med egne jegerkurs.

Samtidig er de skeptiske til effekten av jakt på predatorer. Asbjørnsen viser til den omfattende rødrevjakten på Varangerhalvøya i østfylket og rundt Iesjavre i vest. Der skyter Statens naturoppsyn store mengder rødrev av hensyn til henholdsvis fjellrev og dverggås.

– SNO legger ned stor innsats og skyter mye rødrev hvert år, men det vi ser av takseringene er at det ikke hjelper rypebestanden, sier Asbjørnsen.

Han peker på at søppel fra folk, både i boligstrøk og hyttefelt, kan bidra til å holde revebestanden kunstig høy.

Rødrev i gresset

Rødreven kan forsyne seg av egg og kyllinger, men utstrakt revejakt ser likevel ikke ut til å hjelpe rypene i vesentlig grad, mener FeFo.

Foto: Knut-Sverre Horn