Hopp til innhold

Oppfordrer UiT om å starte audiograf-utdanning

Etter å ha hørt om store utfordringer for hørselshemmede, i radioprogrammet Helgemorgen hos NRK, oppfordrer nå Finnmarkssykehuset at UiT – Norges arktiske universitet starter audiograf-utdanning i Nord-Norge.

I radioprogrammet kom det fram at en million nordmenn har en hørselsutfordring, og nesten 15 prosent av oss hører så dårlig at det påvirker hverdagen vårs.

Men å få hjelp tar tid – opp til 56 uker må man vente for å få tilpasset et høreapparat.

– I Finnmarkssykehuset erfarer vi nå at det er vanskelig å rekruttere audiografer, Finnmarkssykehuset er derfor bekymret for situasjonen for hørselshemmede i landsdelen, skriver Harald G. Sunde til universitetet.

Han er medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, og skriver videre at utdanningen som audiograf i Norge skjer i dag kun ved NTNU, der det er 40 studieplasser.

– I år ble det visstnok kun uteksaminert 17 audiografer derfra, skriver Sunde.

– Med stadig flere eldre innbyggere i befolkningen kan vi ikke se for oss at denne utdanningskapasiteten vil være tilstrekkelig til å dekke befolkningens behov.

Sunde i Finnmarkssykehuset peker på at ved en knapphet i bemanninga, opprettes det flere private selskaper som tilbyr tjenester innen området. Dermed blir det vanskeligere å holde oppe den offentlige driften.

– På et møte jeg deltok på Campus Kirkenes den 14. september foreslo jeg at UiT kunne etablere audiograf-utdanning i Kirkenes. Jeg vil med dette presisere at det viktige med forslaget var å signalisere behov for etablering av slik utdanning i Nord-Norge, skriver den medisinske fagsjefen.

Han understreker derimot at hvor i Nord-Norge en slik utdanning kommer, er det samme – bare det blir gjort.

Harald Sunde, medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset er bekymret for at mangel på penger skal føre til at sykehuset mister sin intensivavdeling.
Foto: Kristina Kalinina / NRK