Forsikringsselskap: – Fjern snøen fra taket!

Hvis du ikke måker taket, risikerer du å ikke få full erstatning om taket ditt skulle gi etter for all snøen.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Foto: Dan Henrik Klausen/Jahangir Alam Akash

De fleste er nok klare for å legge bort snøskuffa og spaden etter en særdeles snørik vinter.

– Snøen blir veldig tung

Snøen legger seg tungt på hustakene rundt om i Tromsø, og hvis du ennå ikke har måket taket ditt, er det for tidlig å låse inn måkeredskapene.

– Når mildværet kommer nå fremover blir snøen veldig tung, og da kan noen konstruksjoner ta skade. Det er viktig å fjerne snøen, sier produktsjef Tom Berg Jensen i Sparebank1 Nord-Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tom Berg Jensen, produktsjef, forsikring Sparebank1 Nord-Norge

– Når mildværet kommer blir snøen veldig tung, og da kan noen konstruksjoner ta skade, sier produktsjef Tom Berg Jensen i Sparebank1 Nord-Norge.

Foto: Dan Henrik Klausen/Jahangir Alam Akash / NRK

– Får ikke full erstatning

Det er nemlig du selv som har ansvaret for å sørge for at ikke taket ditt tar skade under vekta av all snøen.

– Sikkerhetsforskrifter pålegger huseiere å fjerne store snømengder. Gjør man ikke det, risikerer man å ikke få utbetalt full erstatning dersom noe skulle gå galt, sier Berg Jensen.

– Hvor mye snø er for mye snø?

– Folk i nord er flinke til å passe på, og vi har ikke tatt noen saker som handler om snøskader på tak hittil i år. Men ta heller litt for mye snø ned av taket enn å la være.

– Skal tåle seks meter snø

Huseiernes Landsforbund sier at de fleste hustakene i Troms er rimelig godt rustet for snømengdene.

– I 2001 fikk vi nye bestemmelser om hvor mye et tak skulle tåle. Det varierer selvsagt med hvor gamle husene er, men det er ganske gode krav til takene nå, sier Dagfinn Strønstad, leder Huseiernes Landsforbund Troms.

I Troms skal et tak som er bygget etter de nye reglene skal tåle minst 600 kg per kvadratmeter. Det vil si at taket skal tåle 60 cm meter vann på én kvadratmeter, eller hele seks meter av den løseste løssnøen.

– Men de fleste takene er konstruerte for å tåle mer enn det, sier Strønstad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dagfinn Strønstad, leder Troms, Huseiernes landsforbund

– Ta særlig godt vare på eldre hus, og hus med flate tak, sier Dagfinn Strønstad, leder Huseiernes Landsforbund Troms.

Foto: Jahangir Alam Akash/Dan Henrik Klausen / NRK

Strengere krav

Og det er forskjell på hvor strenge kravene er. I snørike områder er kravene som de som er beskrevet ovenfor.

– Men i områder hvor det ikke kommer så mye snø, som for eksempel Haugesund er kravene mindre, sier Strønstad.

– Når husene i Tromsø er så godt konstruerte, krisemaksimerer da forsikringsselskapene når de nå oppfordrer folk til å måke av taket?

– Vær forsiktig!

– Huseier har plikt til å ta vare på huset sitt, og forsikringsselskapet vil at folk skal være føre var, sier Strønstad, som også oppfordrer til måking.

– Måk taket, særlig når det kommer mildvær. Ta særlig godt vare på eldre hus og hus med flate tak. Og vær forsiktig når du måker oppe på taket.

Snøfresing i Tromsø

Det har vært mye snøfresing i Tromsø i vinter.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK