Hopp til innhold

Oppfordrer til bruk av teknologi

Kommunene i Troms må gå sammen for å ta i bruk digitale tjenester og velferdsteknologi. Det mener fylkesmann Bård Pedersen. Han sier at det i dag for eksempel finnes teknologi som gjør at eldre kan bo lengre hjemme, men mener at små kommuner må samarbeide for å lage digitale velferdstilbud. Fylkesmann i Troms arrangerer i Tromsø en konferanse om digitalisering og velferdsteknologi den 19. -20. april sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet og Kommunesektorens organisasjon, KS.