Oppdrettsøknad splittet de borgerlige

En søknaden om oppdrett har skapt enormt engasjement, både i bygda og regionen.

Oppdrettsanlegg

Anlegget ute i Malangen ligger i innløpet til laksevassdrag, og det blir fryktet rømninger og lakselus. Kristelig folkepartis Per Inge Søreng har hoppet av den borgerlige koalisjonen i denne saken.

Foto: Marine Harvest

Den omstridte søknaden om oppdrett ved Vangshamn i Lenvik blir ikke behandlet før en ny kystsoneplan er ferdig.

Det vedtok utvalg for miljø i dag etter at den borgerlige koalisjonen sprakk i saken.

– Vi ønsker en bred behandling og vi ønsker å se dette i en større sammenheng, sier Sylvi Nilsen fra Arbeiderpartiet

Hun framsatte utsettingsforslaget da den omstridte søknaden fra Salmar Nord ble behandlet i utvalg for miljø og forvaltning i Lenvik i dag.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Oppdrettstillatelser i Norge (brødtekst)» i nytt vindu

NRK har laget et kart over alle tillatelsene til å drive med lakseoppdrett i Norge per 28.08.2013. Via kartet kan du også få informasjon om hvem som eier bedriften og regnskapstallene til oppdrettsselskapet.

Ulike meninger

Anlegget er tenkt plassert i et område som ikke er avsatt til akvakultur, og like utenfor bebyggelsen i Vangshamn.

Søknaden har skapt enormt engasjement, både i bygda og regionen. Mens grendeutvalget ønsker anlegget for å få arbeidsplasser, har bygdefolk samlet inn underskrifter mot.

Også kystfiskere i området, naturvernere og eiere av laksevassdragene i Lysbotn og Målselv har advart og protestert.

Anlegget ute i Malangen ligger i innløpet til laksevassdrag, og det blir fryktet rømninger og lakselus.

Vil vente

Mens rådmannen i Lenvik er for oppdrettet og ikke legger vekt på advarslene og det store engasjementet, vil Arbeiderpartiet og Sylvi Nilsen vente på kystsoneplanen som kan være klar om to år.

– Vi har gått sammen om et interkommunalt samarbeid på en ny kystsoneplan. Det er mange reaksjoner på oppdrettsanlegg og konsekvensene, sier hun.

Kristelig folkepartis Per Inge Søreng har hoppet av den borgerlige koalisjonen i denne saken, og tror fylkeskommunen som har siste ordet i slike saker, også vil vente på kystsoneplanen.

– Vi har valgt å lytte til befolkningen. Om det er mulig å vente på kystsoneplanen vet jeg ikke, men vi har signalisert at dette burde vi gjøre, sier han.