Folk på tur både på sjø og land trenger hjelp oftere enn før

Hovedredningssentralen i Nord-Norge får stadig mer å gjøre. De tror deler av årsaken kan være at flere drar på ekstremturer og overvurderer sine egne evner.

Seaking redder kajakkpadlere

HRS tror flere ber om hjelp nå enn tidligere.

Foto: Johan Leanderson / RS Horn Flyer

Antallet redningsaksjoner har økt med omtrent ni prosent det siste året, opplyser Hovedredningssentralen.

At det er blitt enklere å komme i kontakt med redningssentralen er også en årsak tror HRS selv.

Men mange tar seg vann over hodet når de drar på tur, mener redningsleder Thor-Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen.

– Det som før var sett på som ekstremturer, er i dag blitt mer aksepterte turmål av flere. Folk overvurderer sin egne evner og egne ferdigheter. Du setter å leser hjemme og planlegger på turen internett, så kommer du på tur og merker at det er tøffere enn du hadde innbilt deg, sier Torkildsen.

– Positivt at folk ber om hjelp

Redningsleder Thor-Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge mener andre ting også spiller inn, og han understreker at de ikke kan slå fast akkurat hva årsaken til økningen er.

– Det med tilgjengelighet og kommunikasjon er nok et viktig punkt. At det er enklere å ta kontakt og be om hjelp. Samtidig som det fører til flere aksjoner, er det positivt at folk ber om hjelp på et tidlig stadium, sier Torkildsen.

Hittil i år har HRS hatt en økning i antall oppdrag på rundt ni prosent. Den siste måneden har det i gjennomsnitt vært ti oppdrag om dagen.

Uttrykning Svalbard

På Svalbard har de fått styrket beredskap med to helikoptre.

Foto: Arild Lyssand

Finnmark og Nordland har mest å gjøre på land

Ifølge Tor Indrevoll i Røde Kors i Troms er det Finnmark og Nordland som har mest å gjøre på land.

– Det er nok Finnmark som absolutt har hatt mest å gjøre, de har virkelig fått kjørt seg det siste halve året. Det har også vært flere aksjoner samtidig i Finnmark, sier Indrevoll.

Den operative lederen i Troms Røde Kors har med glede kunne konstatert færre oppdrag i fylket det siste halvannet året, men man har likevel mye å gjøre sammenlignet med før 2009.

Grunnen tror han er endring i folks turvaner.

– Folk har begynt å bruke naturen langt mer og at man har veldig fokus på toppturer. Folk ønsker å gå rett opp og ned, i stedet for bortover, sier Indrevoll.

– Ta med deg en dagstursekk

For å unngå problemer på tur har Indrevoll noen enkle forholdsregler til folk.

– Det som kan være lurt, hvis det er en dagstur, er å ha med seg en sekk med mat, klær og GPS. Spesielt i kystnære strøk hvor man kan bli overrasket av tåken, som kan bli veldig tett, sier han til NRK.

Det kan også forklare at det er mye oppdrag for Røde Kors i Nordre Nordland som er med på å dra opp statistikken til HRS- siden det er mange populære fjellturområder akkurat der.

– Områder som Narvik, Lofoten og Vesterålen har hatt en del å gjøre på fjellet, forteller Indrevoll i Troms Røde Kors.

Redningsleder, Thor-Eirik Torkildsen, har også råd til folk som skal ut på tur.

– Hør med folk som har vært på den aktuelle turen, og få info fra dem. Det kan også være lurt for mange å legge lista litt lavere, sier han.