Opna vegar

Ev 69 Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg er open for trafikk igjen, etter å ha vore stengt grunna uvêr. Det same er fylkesveg 156 Gjesværkrysset - Gjesvær.