Hopp til innhold

Ønsker utbytte fra FeFo

Sametingsrepresentant Inger Elin Utsi fra NSR foreslår at eierne av Fefo bør begynne å ta ut utbytte fra Finnmarkeseiendommen. – Overføringene fra staten strekker ikke til for å løse alle de samiske utfordringene og Utsi mener tiden nå er moden for å begynne å ta ut utbytte eller etablere et fond av overskuddet til Fefo som eierne skal forvalte.