Ønsker seg nytt lokale i jubileumsgave

2018 er musikkorpsenes store jubileumsår, men øvingslokalene er det ofte ikke mye å rope hurra for.

Alta musikkorps

Alta musikkorps har i flere år jobbet med å få seg nye øvingslokaler. Kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reisnes Moen, sier de er villig til å møte korpset for å diskutere saken.

Foto: Privat

– Vi har jobbet for å få oss nye øvingslokaler i flere år, forteller May-Liss Thomassen, leder i Alta musikkorps.

I Alta har ikke korpsene egne øvingslokaler. Alta musikkorps må øve i den gamle kinobygningen Kuben, som de deler sammen med flere andre aktører. I denne bygningen må utstyret til Alta musikkorps gjerdes inne i et hjørne, slik at folk ikke skal bli fristet til å ødelegge det.

May-Liss Thomassen

May-Liss Thomassen tror nye øvingslokaler vil gi flere gevinster for Alta musikkorps.

Foto: Privat

– Det er så mange brukere her på Kuben at ting får ikke stå i fred. For eksempel skulle alle ungdommene som kom forbi her klappe og slå på slagverket som stod i hjørnet. Så vi måtte bare gjerde det inn. Etter et innbrudd ble også mange instrumenter ødelagt, skildrer May-Liss Thomassen.

– En gylden mulighet

I år feirer Norges musikkorpsforbund 100 år, mens Forsvarets stabsmusikkorps fyller 200 år. Regjeringen har derfor erklært 2018 som "Musikkorpsenes år". Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (Høyre) uttalte i november at korpsene er viktige og blir satt pris på.

Rita Hirsum Lystad

Rita Hirsum Lystad er president i Norges Musikkorps Forbund. Hun mener jubileumsåret er en gyldig mulighet for kommunene til å sette pris på de lokale korpsene.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund, sier at det ikke er uvanlig at korpsene rundt om i landet har uegnede øvingslokaler. I år er det derfor en gylden mulighet for kommunene å gjøre stas på korpsene, mener Lystad.

– Både skolekorps og voksenkorps burde sette seg ned sammen med ordføreren sin og gi han eller hun kunnskap om hva korps er. Dessuten tenker jeg at det å gjøre noe ekstra i kommunene for korpsene dette året vil være kjempefint, sier presidenten.

Som kommer med følgende oppfordring i jubileumsåret:

– Synliggjør korpsene utover det å se dem 17. mai, for korps er mye, mye mer enn 17. mai!

Vil møte Thomassen

May-Liss Thomassen og Alta musikkorps håper altså på nye lokaler som jubileumsgave. Korpslederen tror også at nye fasiliteter ikke bare vil gjøre hverdagen for korpset enklere. Rekrutteringen ville også ha blitt bedre – og en kunne ha vært langt mer kreative med tanke på hva ulike miljøer kunne fått til sammen.

– Jeg tror tilknytningen til korpset hadde blitt sterkere. Nå øver folk på hvert sitt nes. Med et nytt og bedre lokale kunne en også fått ulike miljøer til å kople bedre sammen. For eksempel kunne et kor ha sunget sammen med et korps, sier Thomassen til NRK.

Kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reisnes Moen, sier de er villig til å møte May-Liss Thomassen og musikkorpset for å snakke både om et nytt lokale og markeringen av jubileet.