Hopp til innhold

Politiet i Vest-Finnmark ønsker seg sammen med Troms

Politiet i Vest-Finnmark ønsker en sammenslåing med politiet i Troms.

Politibetjenter bryter opp forlatt bil

Regjeringspartiene Høyre og Frp skal være enige med Venstre om et kraftig kutt i antall politidistrikter, men de er uenige om Finnmark.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Magnus Nilsen, tillitsvalgt i Vest-Finnmark politidistrikt

Magnus Nilsen, fagforeningsleder for Politiets fellesforbund i Vest-Finnmark.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

Den nye politireformen kan komme allerede neste uke, og et av alternativene er en regionssammenslåing i nord. Dette i kontrast til medlemene i Øst-Finnmark politidistrikt, som mener et eget politidistrikt i Finnmark vil være det beste.

– I Vest-Finnmark så er vi positive til ett distrikt i Troms og Finnmark, sier Magnus Nilsen, fagforeningsleder for Politiets fellesforbund i Vest-Finnmark.

Det er ingen tvil om at det vil bli færre politidistrikt i Norge med den nye politireformen. I disse dager er regjeringen og dens støtteparti inne i sluttforhandlingene om sitt forslag som skal behandles i Stortinget i mars.

Flest i vest vil til Troms

Alternativet i Finnmark at det dannes enten ett eget politidistrikt i Finnmark, eller et regionsdistrikt, med hovedkontor i Tromsø. Det siste er det majoriteten av fagforeningen til politiet i vest ønsker.

– Da får vi fordelene med stordrift, vi får en bedre mulighet til å skape større, og mer robuste fagmiljøer, så tror jeg jo også at i Vest-Finnmark så er man mer vant til å orientere seg mot Troms, sier Nilsen.

Fagforeningen i Øst-Finnmark politidistrikt har tidlig vært ute og argumentert for et eget Finnmarks-distrikt, med begrunnelsen i grensa til Russland, geografi i Finnmark, og frykten for radering av fagmiljø.

I Vest-Finnmark skulle de helst ha sett at lokallagene var enig om felles organisering. Fagforeningen i Øst-Finnmark sier til NRK at de ikke ønsker å uttale seg i denne saken, før den nye politireformen er lagt fram.

– Sårt trengt

Anders B. Werp

Høyres justispolitiske talsmann Anders Werp.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Høyres justispolitiske talsmann Anders Werp deltar i forhandlingene, og sier en reform er sårt trengt.

– Når vi vet at dagens organisering gir ulike polititjenester avhengig av hvor du bor i landet, så er ikke det bra nok.

Werp er overbevist om at politiet i nord ikke vil sitte igjen med svarteper etter forhandlingene.

– Jeg er overbevist om at vi finner frem til en løsning som styrker politiets tilstedeværelse i Nord-Norge.

Reformen har vært utsatt flere ganger, og Justisdepartemenet skriver i en e-post til NRK i dag:

– Selv om politireformen først oversendes Stortinget i mars, kan justisminister Anders Anundsen (Frp) velge å gjøre innholdet i meldingen kjent for offentligheten tidligere.