Stjernøysaken: Ønsker øko-turisme og grunder-virksomhet velkommen

Sara-gruppen forklarer i dag hvilke planler de har for Stjernøya, dersom de vinner fram i Høysterett.

Solnedgang over Stjernøya

Sara-gruppen ønsker å utvikle området, hvis de får eiendomsrett, til turisme og åpne for gründere med grønn profil.

Foto: Dag Ivar Indrebø / NRK

I går sa talsmann for Sara-gruppen, Mikkel Sara, til NRK, at de ønsker å utvikle den delen av Stjernøya de ønsker eiendomsrett til.

– Vi vil få tilgang til ressurser og skal forvalte det etter en modell der gründere og entreprenører i Finnmark, med grønn profil, skal få midler fra fondet. Slik ønsker vi å skape arbeidsplasser og verdier i Finnmark, sa talsmann Mikkel Sara.

Han representerer altså en av de to partene som har krevd eiendomsrett på den mineralrike øya Stjernøya i Finnmark.

Mikkel Sara, Sara-gruppen i korridoren ved Høyesterett

Mikkel Sara, talsmann for Sara-gruppen, har fortalt litt om planene deres for Stjernøya - skulle de få eiendomsrett.

Foto: Erik Lieungh

Fikk spørsmål om planer

Dommer i Høyesterett, Wenche Arntzen, lurte torsdag på hva det ville bety for Stjernøya reinbeitedistrikt, som har krevd eiendomsrett i samme området.

Andreas Larsen, advokat for Sara-gruppen, fortalte Høyesterett at Stjernøya reinbeitedistrikt fortsatt vil ha bruksrett i området.

– Men det er snakk om planer om turisme der, spurte Arntzen.

Advokaten svarte at selv planer om turisme må gjøres slik at Stjernøya reinbeitedistrikt fortsatt kan fortsette sin bruksrett.

Advokat Andreas Brønner

Advokat Andreas Brønner representerer Stjernøya reinbeitedistrikt.

Foto: Erik Lieungh

Mener det er kollektive rettigheter

Til NRK sier advokat for Stjernøya reinbeitedistrikt, Andreas Brønner, at de på sin side mener området tilhører reindrifta.

– Vårt syn er at reinbeitedistriktet er det riktige rettighetssubjektet. Distriktet representerer kollektivet, og slik man ser på det fra reindriftssamene - er at slike områder brukes kollektivt. Slik har det vært fra gammelt av. Det er det kollektive som har rettighetene, sier han.

Sara-gruppens advokat var i retten tydelig på at de mente Stjernøya reinbeitedistrikt ikke har krav på dette området.

– Var det overraskende at de ville si det så eksplisitt?

– Deres syn er at deres familiegruppering kan opprette særrettigheter og en eiendomsrett på bekostning av de kollektivet. Det er vi veldig uenig i. Det ligger i ILO-konvensjonens system om at urfolksrettigheter av denne typen skal være kollektive, og at rettigheten ligger hos reindriftssamene som sådan. Det mener vi har støtte av fra tidligere dommer i høyesterett også, sier reinbeitedistriktets advokat.

Seinere i dag skal FeFos advokater tale, og det er forventet at de vil legge ned påstand om at begge gruppene fortsetter med bruksrett og ingen får eiendomsrett.