Hopp til innhold

Tror barn trenger mer frilek – Jonas åpna lommeboka for å få ungene i aktivitet

Er hverdagen til dagens barn for organisert? Tidligere Tromsø-spiller Jonas Johansen mener ungene trenger å få utfolde seg på egne premisser, og betaler selv for at mange kan komme på «åpen hall».

Jonas Johansen i Storelvahallen

BETALER: Tidligere Eliteserie-spiller Jonas Johansen betaler selv leia når han en gang i uka inviterer unge til åpen hall på Storelva i Tromsø

Foto: Pål Hansen / NRK

Mange idrettshaller står tomme etter skoletid, og i timene før idrettslagene starter sin aktivitet, er hallene ofte lukket og låst. Tidligere Eliteserie-spiller Jonas Johansen er opptatt av at også barn som ikke deltar i organisert fotballtrening, skal få komme inn i hallene for å spille.

Frilek er mange barns favoritt i gymtimer og friminutt, og mange jubler bare de hører ordet.

Da Johansen kom til fotballtrening i en hall i Tromsø i oktober, ble han møtt av dette skiltet:

Laster Twitter-innhold

Han mener også at barn kan ha godt av å få større rom til å spille og leke på egne premisser. Også gjennom den lange norske vinteren, når fotballøkkene er iskalde eller nedsnødd.

– Det er ingen som gir ungene beskjed om at de skal sentre, drible eller gjøre noe som helst. Det vi ser er at når man bare gir dem mulighet og tilgjengelighet til en fotball og mål, så finner de på aktiviteter selv. Vi er nok litt for opptatt av å organisere, tror den tidligere Tromsø og FK Haugesund-spilleren.

Nå betaler Johansen selv leia når han en gang i uka inviterer unge til åpen hall på Storelva i Tromsø.

Frilek i Storelvahallen

Uorganisert lek som dette har driblekongene på bildet svært godt av, mener forskere. Men det er ikke overalt det er rom for uorganisert lek, og i en hall trengs det voksne til å ha oppsyn.

Foto: Pål Hansen / NRK

Unngår stillesitting

– På åpen hall er det liksom mer folk som spiller fotball, på trening så trener vi jo.

Det sier Othelie, som går på barneskolen og har tatt turen til hallen. Fotballguttene Markus og Oliver stemmer i:

– Man får gjøre hva man vil, leke seg med ballen og bli litt varm!

Alternativet etter skoletid kan fort bli stillesittende aktiviteter hjemme, som gaming, YouTube, eller andre ting, tror Johansen.

– Det er mange nye vennskap som blir stiftet, samtidig som de får masse aktivitet, sier han.

Og tilbudet har blitt lagt merke til. Johansen anslår at det vanligvis kommer mellom 100 og 150 unge til hallen hver gang.

– Egentlig burde dette vært gratis i alle hallene, så kunne vi ha organisert hallverter for å passe på at alt går bra.

Mange idrettshaller står tom etter skoletid, i timene før idrettslagene starter sin aktivitet er hallene lukket og låst. Den tidligere fotballproffen Jonas Johansen er opptatt av at unger som ikke deltar i organsert fotballtrening - skal få komme inn i hallene for å spille. Han betaler sjøl leia når han en gang i uka inviterer til åpen hall.

Åpen hall har slått an blant barn på Storelva i Tromsø.

– Frilek er viktig

Lek på barns premisser er i all hovedsak en god ting, mener Oddbjørn Løndal, universitetslektor ved UiT.

– At ikke hele hverdagen er organisert er en positiv ting. Frilek er noe annet enn turn, fotball eller andre organiserte aktiviteter, og sånn sett et godt supplement, sier Løndal.

Som universitetslektor på UiT jobber Løndal med barns psykiske utvikling, spesielt rettet mot barn med atferdsrelaterte og sosiale vansker.

– Frilek er utviklende, man bruker fantasi og kreativitet, og det er egenmotivert fra ungenes side, som kommer på ting sammen og oppretter vennskap i prosessen.

De oppdager egne styrker og blir bedre på problemløsning, mener universitetslektoren.

– Ingenting er liksom umulig i barns lek, alt kan skje. Kanskje er man en hest, eller på reise i fjerne strøk. Samtidig er det ungenes måte å prøve ut og lære. Det er noe helt annet enn skole, fag, trening, SFO og så videre.

Oddbjørn Løndal, universitetslektor innen psykisk helse for barn og unge.

Oddbjørn Løndal mener at frilek og egenmotivert lek er viktig for barns utvikling.

Foto: Mathias Bruvoll / UiT

Willy Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse, og mener barns fritid er blitt mer organisert. Han tror det handler om at foreldre ønsker det beste for barna sine.

– Men frilek er noe av det viktigste. Jo yngre de er, jo viktigere, for det er under lek at barna utvikler seg, sier Mørch.

Spesielt barn med atferdsutfordringer kan ha godt av frilek for å reetablere gode forhold til omgivelser. Det kan brukes for å bygge opp relasjoner og selv mestre problemløsning.

– Det kan også bli konflikter, men noen ganger er det greit at barn løser konflikter seg imellom, uten at de voksne abdiserer.

Johansen hjelper med å knyte sko før fotballen står for tur.

På åpen hall får ungene spille fritt, med oppsyn fra voksne.