Hopp til innhold

Mener krav om rensing av gass er urealistisk og inkonsekvent

Den amerikanske aluminiumsgiganten Alcoa vil bruke 10 milliarder på virksomhet i Finnmark. Men bare hvis de får bruke gass fra Snøhvit som energikilde.

Smelteovn ved Fundo

Illustrasjon: Smelteovn brukt i aluminiumsproduksjon. Det krever store mengder energi for å drive slike ovner.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Helga Pedersen

Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderparitet.

Foto: Thor Thrane / nrk

Et av verdens største aluminiumsselskap, amerikanske Alcoa, har ikke gitt opp tanken på virksomhet i Finnmark.

Nylig hadde selskapets avtroppende direktør Bernt Reitan et møte med Helga Pedersen. Her kom det fram at Hammerfest vurderes som et framtidig sted å plassere et framtidig aluminiumsverk.

Men, det er mange skjær i sjøen.

– De er allerede tungt til stede i Mosjøen, og har veldig spennende tanker om hva man kan få til i Hammerfest ved å ta i bruk naturgassen, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Her pirker Reitan i en relativt tung politisk problemstilling, som jeg tror gjør at mange politikere går med filtøfler.

Hogne Hongseth, LO-representant i Norges Forskningsråd

Alcoa Lista

Det koster mye energi å produsere aluminium.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Intet verk uten gasskraft

For få uker siden gikk Reitan ut og kritiserte norske politikere for ikke å tenke verdiskaping i distriktene.

Det amerikanske selskapet har i dag anlegg på Lista og i Mosjøen, men vil satse 10 milliarder på anlegg lengre nord.

Det vil si, om de får på plass langsiktige leveranser av kraft.

– De fokuserte på at det var viktig å få til en god kommersiell avtale med gassleverandøren i området, altså Statoil, for å få lønnsomhet i prosjektet, sier Pedersen.

– Vet du hvor langt den prosessen er kommet?

– Det har jeg ikke oversikt over per i dag, men jeg håper jo at begge selskapene vil gå offensivt inn i dette i fortsettelsen. Dette hadde vært et meget spennende prosjekt som kunne bidra til å fylle nordområdestrategien med ytterligere innhold. Og dette er to selskaper som kan gjøre en forskjell i så måte, sier Pedersen.

– Urealistiske og inkonsekvente politikere

Hogne Hongseth, LO-representant i Norges Forskningsråd, mener selskap som Alcoa ville hatt mye enklere forhold på norsk jord om politikerne la vekk det han mener er urealistiske krav til rensing av naturgass.

Etter at aluminiumsselskapet gikk ut med offentlig kritikk av norsk miljøpolitikk, har det vært påfallende stille fra politisk hold.

– Det tror jeg er fordi han utfordrer den inkonsekvente holdningen som har blitt etablert i Norge; at vi tror verden blir så mye bedre hvis vi får ned de norske utslippene. Men vi tar ikke med oss konsekvensen det har i at industri popper opp med mye verre utslipp andre steder, sier Hongseth.

– Et eksempel er at vi ikke skal bygge gasskraft i Norge, men vi har ingen motforestilling mot å importere kullkraft fra Danmark, med dobbelt så høye utslipp. Så her pirker Reitan i en relativt tung politisk problemstilling, som jeg tror gjør at mange politikere går med filtøfler.

– Hva tror du naturgass kan bety for næringsutvikling i nord?

– Det kan komme til å bety veldig mye. Vi kan bruke naturgass som energi innen industrien, men naturgass er også et fantastisk industriråstoff – det er grunnlaget for plastindustrien.

– Så naturgass kan komme til å bety veldig mye for utvikling av et nytt og kraftig næringsliv i nord, men da må vi få en realistisk diskusjon rundt dette med klimautslipp, som tar inn over seg at Norge må ses i sammenheng med resten av verden, sier Hongseth.

Politisk krutt

Det er gått tre år siden Alcoa brukte ti milliarder kroner på et aluminiumsverk på Island, i tillegg til prislappen på én milliard for gasskraftverket.

Og at dette er politisk krutt, bekreftes når avtroppende direktør Bernt Reitan viser liten lyst å konkretisere planene han skisserte i møtet med Helga Pedersen.

– Vi må se på eventuelle lokaliseringer når energipakken er på plass. Men den er jo ikke på plass, og vi starter ikke noen vurderinger rundt det før vi vet det finnes langsiktig energi til konkurransedyktige vilkår.