Ønsker å lære barn å snakke fint til seg selv

Et pilotprosjekt i Tromsø kommune skal lære barn å håndtere vanskelige situasjoner, og slutte å snakke seg selv ned.

Skoletrøtte elever

Ifølge forskningen til Solfrid Raknes har hver femte ungdomsskoleelev symptomer på angst.

Foto: Colourbox

– Vi kjenner alle til de negative og plagsomme tankene som kan falle inn i hodet vårt i gitte situasjoner. Det vi liker å kalle for selvmobbing. Vi ønsker å lære elevene å sette ord på disse tankene, og lære dem å takle dem, sier helsesøster Anette Karlsen Eines.

Sammen med lærer May Jorun Martinsen er Eines involvert i Psykologisk førstehjelp, et pilotprosjekt innen for Forebyggende helsetjeneste i Tromsø kommune.

– Psykologisk førstehjelp er et hjelpemiddel for å kjenne igjen følelsene i vanskelige situasjoner, som når du blir redd eller gruer deg til noe, og finne metoder for hvordan du kan lære seg å håndtere disse situasjonene bedre, sier Eines.

En av fem har symptomer

Opplegget er skapt av psykologen og forskeren Solfrid Raknes. Hun har blant annet forsket på angst blant ungdomsskoleelever. I sin forskning fant Raknes ut at hver femte ungdomsskoleelev har angstsymptomer. Også ungdatas undersøkelse blant ungdommer viser at mange har eller har anlegg for psykiske plager.

Selv om ikke alle disse ungdommene utvikler angstlidelser, mener Raknes det er viktig å forebygge en slik eventuell utvikling.

– Det handler rett og slett om å finne en mer optimistisk måte å tenke på. Klarer du å bli bedre kjent med deg selv og klarer å sortere hvorfor du kan få negative tanker, da kan du kanskje også endre på dem og heller tenke gode alternative tanker, sier May Jorun Martinsen.

– Og dette opplegget skal gi barna de nødvendige verktøyene for å kunne finne frem disse positive tankene, fortsette hun.

Mye nytt

Det finnes ingen nasjonal lov i Norge for sosial læring. Dermed er det opp til den enkelte kommune hvor mye de skal satse på feltet, noe som fører til varierende prioritering. I Tromsø kommune skal alle skolene ha en plan for sosial læring, som inkluderer empati og psykisk helse.

Martinsen og Eines forteller at de har blitt mottatt positivt på skolene de har vært i kontakt med i Tromsø. I første omgang skal de teste Psykologisk førstehjelp i 2., 5. og 8. trinn.

– I andreklassen har du gått et år på skole, og fått en del inntrykk det kan være fint å lære seg å bearbeide. I femteklassen er det også mye som skjer, og i åttendeklassen er alt nytt. Du begynner på ungdomsskolen, er spent og det er mye som skjer, sier Martinsen.