Omstridt fiskeriforslag på tur mot havari

Folkemøter langs hele kysten til tross. Det omstridte forslaget om å fjerne pliktsystemet kan være i ferd med å havarere. Næringskomiteen på Stortinget utsatte i dag saken. Det kan gi fiskeriministeren anledning til å trekke hele saken.

Fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ronny Berg

Det kan gå mot nederlag for fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å oppheve pliktsystemet for torsketrålerne. Her sammen med statssekretær Ronny Berg

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I dag skulle etter planen Stortingets næringskomite avgi sin innstilling om det mye omtalte og omstridte forslaget til fiskeriminister Per Sandberg om å fjerne pliktsystemet for torsketrålerne.

Fiskeripolitikerne fra samtlige partier har helt til det siste forsøkt å komme fram til en innstilling som kunne få flertall. Det har vist seg svært vanskelig. Ingen av de alternative løsningene som verken Arbeiderpartiet, SV eller KrF har lagt fram synes å få flertall.

Høyres fiskeripolitiske talsperson Ove Trellevik bekrefter overfor NTB at det har vært diskutert å utsette saken til høsten.

Taktisk utsettelse?

Men saken ble ikke behandlet i dag.

– Vi har utsatt til tirsdag i neste uke å avgi noen innstilling i denne saken, sier saksordfører Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet til NRK.

– Hvorfor det?

– Det er ikke gitt noen konkret begrunnelse for en utsettelse. Vi håper imidlertid at saken forsatt skal være mulig å behandle i Stortinget torsdag, sier Heggø.

Hun vil ikke spekulere i om dagens utsettelse i realiteten betyr at man fortsatt forsøker å få til enighet.

Men etter det NRK forstår kan dagens utsettelse kun være av taktisk art, for å gjøre det praktisk mulig for fiskeriministeren å trekke saken.

Fra konstitusjonell avdeling på Stortinget får NKR bekreftet at dersom en sak fortsatt er til behandling i en komite, så kan regjeringen trekke den. Men ikke etter at en komite har avgitt sin innstilling.

Folkemøte Vardø

Fiskeriminister Per Sandberg på folkemøte i Vardø. Der ble forslaget hans møtt med slagord og kraftige protester.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Massiv motstand

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere har møtt massiv motstand langs store deler av kysten og en rundreise med folkemøter har heller ikke hjulpet på støtten til fiskeriministerens forslag.

Kun de store industriselskapene og deler av fiskeindustrien har backet opp fiskeriministeren. Kystfiskere og befolkningen i de fiskeriavhengige samfunnene har fryktet at Sandbergs forslag ville føre til at enda mindre fisk ble ført i land og med tap av arbeidsplasser som konsekvens.

Bekreftet mulige alternativer

Statssekretær Ronny Berg i Fiskeridepartementet uttalte til NRK for to dager siden at de jobbet med ulike alternative utganger for saken uten at han ville gå nærmere inn på hva det innebar.

– Men det vil være beklagelig og uheldig overfor næringen dersom ikke saken blir avklart nå. Måneder med usikkerhet er ikke bra, sa Berg.

Næringskomiteens medlemmer er torsdag formiddag forsiktig i sine uttalelser, men Laila Davidsen (H) bekrefter en time før møtet tar til at det ikke foreligger noen flertallsinnstilling.

Aksel Robertsen og Eva Lisa Robertsen

Eva Lisa Robertsen og Aksel Robertsen i Vardø er sentral i kampen mot fiskeriministerens forslag.

Foto: Sidsel Vik / NRK

En utsettelse hilses ikke velkommen langs kysten.

Eva Lisa Robertsen i Vardø sier de håper saken blir avklart.

– Vi håper folk skal slippe på leve i uvisshet lenger, men samtidig at utfallet blir et nei til fiskeriministerens forslag.