Hopp til innhold

Omstridt avl stopper utryddelsen av fjellrev

Rundt årtusenskiftet var Norge i ferd med å miste fjellreven. Nå har avl og utsetting gitt nytt liv i områder der arten var forsvunnet.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

NYTT HJEM: Varangerhalvøya er en gammel fjellrev-bastion, men nå måtte bestanden styrkes med valper fra fangenskap dersom den skulle overleve.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRk

– Så langt er dette en suksesshistorie. Det var kontroversielt og modig å sette i gang med avlsprosjektet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Denne uka fikk han æren av å sette ut det første kullet med fjellrever på Varangerhalvøya i Finnmark, som er det siste området der bestanden skal styrkes på denne måten. 27 valper ble satt ut i fire kunstige hi rundt i nasjonalparken.

– Vi skal ha fjellrev i Norge. Det blir brukt ti millioner årlig på å styrke bestanden, men den er verdt mye mer enn det, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen slipper ut fjellrev fra kunstig hi, Varangerhalvøya

Ola Elvestuen har akkurat åpnet det kunstige fjellrevhiet i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Omstridt

Avlsprosjektet på Oppdal var omstridt, både følelsesmessig og vitenskapelig, medgir seniorforsker Arild Landa ved Norsk institutt for naturforskning. Etter tolv års drift mener han de kan notere seg for en klar suksess.

Arild Landa

Fjellrevforsker Arild Landa

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vi har veldig gode erfaringer, og har faktisk klart å reetablere bestander som tidligere var utdødd. Dovre-bestanden har blitt den største bestanden i Norge i dag, og også på Finse har vi klart å reetablere den. I tillegg viser det seg at på de stedene vi setter ut, vil noen dyr vandre ut og styrke andre bestander som er fåtallige.

I løpet av denne vinteren vil de passere 370 utsatte valper fra prosjektet. Planen tar høyde for å sette ut nye valper i Varanger årlig i opptil åtte år framover, men på Dovre tok det bare fire år før bestanden var livskraftig.

Selv om mer enn halvparten av valpene dør det første året etter utsetting, har de bedre sjanser til å overleve enn valper født i det fri. Overgangen fra den store innhegningen på Oppdal til et liv i det fri går helt fint, sier Landa.

– I noen tilfeller har vi sett at valper som er satt ut, har fanget lemen etter få minutter i det fri.

Klimatrussel

Selv om utsettingen blir vellykket, er klimaendringene en trussel mot fjellreven, sier biologiprofessor Rolf Anker Ims ved Universitetet i Tromsø.

Rolf Ims

Professor Rolf Anker Ims

Foto: NRK

Varmere vær er en fordel for rødreven, som fortrenger fjellreven. Dessuten vil det ramme smågnagerne.

– Varmere klima vil gi flere mildværsepisoder på vinteren. Smeltende snø vil fryse igjen og dekke bakken med et islag. Det vil ta bort maten fra planteetere som lemen, og da blir det ikke lemenår, noe fjellreven er avhengig av for å yngle.

Men akkurat nå ser det bra ut på Varangerhalvøya, sier Ims etter å ha gravd litt med en medbrakt spade: Det er tørr, fin snø ned til bakken, og aller nederst er det hulrom der lemen kan yngle.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

De ivrigste fjellrevene utforsket de nye omgivelsene på Varangerhalvøya straks det kunstige hiet ble åpnet, mens andre var mer nølende.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK