Ingen kvalifiserte ville lede ungdomssenter – nå har 26 meldt sin interesse

Vadsø ungdomssenter ble bestemt nedlagt fordi de ikke fant en kvalifisert sjef. Nå har 26 meldt interesse for lederjobben. Tillitsvalgt mener det ble gjort en dårlig jobb med å skaffe ny leder.

Ungdomssenter Vadsø

De ansatte på ungdomssenteret i Vadsø venter på ny jobb. Ingen som var flinke nok, ville være sjefen deres.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Vadsø ungdomssenter ble vedtatt nedlagt i november. Ingen kvalifiserte ville bli leder.

Etter en reportasje i VG har det imidlertid kommet e-poster i fleng angående jobben.

– Vi har 26 personer som er veldig interessert. Mange har veldig god kompetanse og den kompetansen vi hadde etterspurt, sier Ove Solsvik, regionstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen.

Ove Solsvik

Ove Solsvik har mottatt e-post 26 som er interessert i lederjobben.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ga opp rekrutteringen

Bufetat holder fast ved nedleggelsen. De sier til NRK at de gjorde en omfattende rekrutteringsjobb, før de ga opp. De legger også vekt på at kvaliteten i Vadsø er for lav. Ungdomssenteret har blant annet brutt barnevernsloven.

– Det er et bakteppe av samlede utfordringer. Det har vært jobbet intensivt siden 2018 med en rekke tiltak for å få personalet til å etterleve de faglige kravene, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

pål christian bergstrøm BUFdir

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat, sier det ikke er aktuelt å gjøre om vedtaket nå.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dette har skjedd i en tid der institusjoner mer og mer spesialisert, og der vi har fått mer kunnskap om utfordringer og sammensatt problematikk hos de unge. Med spesialiseringen kommer også behov for mer kompetanse, legger han til.

De ansatte på ungdomssenteret mener derimot at feilene skyldes et opplegg som er regionledelsens ansvar, og at alt kunne vært rettet opp.

– Mange har slitt med kvalitetsproblemer, men har klart å jobbe seg gjennom det. Jeg tenker at med en god ledelse, hadde man klart å jobbe seg gjennom det, sier Solsvik.

– Bestemt seg for å legge ned

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, reagerer sterkt på det som nå kommer fram.

– Jeg vet egentlig ikke om jeg skal le eller gråte. Her har man valgt å legge ned en institusjon, og man har sagt at det gjøres fordi de ikke får tak i en kvalifisert leder. Nå er det altså 26 mennesker som visstnok synes dette er interessant.

– Det beviser for så vidt det vi har sagt hele tiden: at det var et vikarierende motiv. Man hadde bestemt seg for å legge ned institusjonen, sier Pedersen.

Wenche Pedersen i Vadsø Arbeiderparti

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, reagerer kraftig på at det ikke er gjort nok for å rekruttere en ny leder.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Selv om det ser mørkt ut for ungdomssenteret vil Solsvik ta opp nedleggelsen en siste gang på et møte som finner sted onsdag.

– Så lenge jeg ser at det er et lite håp kommer jeg til å jobbe for at man skal reversere vedtaket.

Vadsø-ordføreren er ikke like optimistisk til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil revurdere vedtaket.

– Jeg er ikke sikker på om jeg tror at det kommer til å gjøre noe særlig inntrykk på Bufdir, men man kan jo alltid håpe, sier Pedersen.