Omfattende planer for å sikre Longyearbyen mot naturkatastrofer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå laget en plan for å sikre Longyearelva. Målet er å beskytte hus mot flom og erosjon, og gjøre det mulig å bygge nytt i det utsatte området.

Longyearelva

Stor vannføring og mye erosjon i Longyearelva. Dette bildet ble tatt i september 2016 da det ble målt rekordhøye temperaturer på øygruppa.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Svalbard har vært utsatt for en rekke naturkatastrofer de siste årene, og lokalbefolkningen har etterspurt mer permanente løsninger for å gjøre det tryggere å være bosatt i det tøffe klimaet.

Robust og permanent

Nå har NVE utarbeidet et tiltak som kan være med på å bidra til en mer stabil tilværelse for innbyggerne. Longyearelva går gjennom byen og er et sentralt knutepunkt for trafikk.

Regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth har troen på løsningen de har foreslått i rapporten.

– Elva har fra naturen sin side bredt seg utover et stort område der det er plassert bebyggelse, og fram til nå har det blitt brukt midlertidige løsninger for å hindre skader fra den. Nå blir det mer robuste og permanente løsninger som gjør at man er klar når for eksempel flom oppstår, sier Hoseth til NRK.

Sikkerhetsopprustning for 18 millioner

Prosjektet har en prislapp på 18 millioner kroner, og vil være en langt mer permanent løsning enn den som brukes i dag, hvor det er en årlig rensing av elva med bulldoser.

Det koster Longyearbyen lokalstyre én million hvert år. Nå planlegges det å sikre elvebreddene med stein. Dette er en sentral del i arbeidet for å sikre mot fremtidige ulykker og problemer i Longyearbyen. Noe det i rapporten kommer frem at det er stor sannsynlighet for.

Mangel på byggetomter

Arealplanlegger i Lokalstyret, Linn Tautra Grønseth er positiv, men understreker at dette ikke må gå ut på bekostning av transportmulighetene.

– Det er veldig positivt for oss hvis dette betyr at vi kan frigjøre byggeområder langs elva, for vi har jo mangel på trygge tomter å bygge på. Hvis dette gjør at vi kan få mer kontroll på vannmassene og kan bygge nærmere elva så er det veldig positivt. Det som er viktig er at man ivaretar ferdselsforbindelsen som er der i dag. Longyearelva er hovedtrassen for snøskutertrafikk ut av byen og opp mot Longyearbreen, sier Grønseth til NRK.

Hoseth mener ikke prosjektet koster mye, sammenlignet med hvor mye man får igjen for pengene.

– Dette er et tiltak som kanskje ikke koster mye i forhold til nytten av det. Vi snakker om et byggeprosjekt som vil gå over flere år og som berører en ganske lang strekning (cirka 2000 meter) hvor det hele er kostnadsberegnet til under 20 millioner kroner, sier Hoseth.

NVE dekker 80 prosent av utgiftene, mens de resterende 20 prosentene er det foreslått at lokalstyret skal betale. Sikringen av elva skal jobbes med i sommerperiodene fordelt over tre år.

Svært viktig arbeid

Sysselmann Kjerstin Askholt var en av dem som krevde mer permanente løsninger for å sikre mot naturkatastrofer, når det sto på som verst i Svalbard. Askholt er positiv til planen.

– NVE og Longyearbyen Lokalstyre gjør et svært viktig arbeid for å sikre Longyeardalen mot både snø, sørpeskred og flom. Det er mange elementer og også denne planen bidrar med å gjøre byen så trygg som mulig, sier sysselmannen til NRK.