Ombooker gjester fra stengt hotell

Radisson Blu stengte dørene ved andre streikeuttak lørdag 30. april. 70 ansatte ble tatt ut i streik, noe som utgjør rundt 70 prosent av staben. – Vi er i kontinuerlig dialog med alle våre gjester, og gjør alt vi kan for å booke dem om til andre hoteller, sier personalsjef Vigdis Jenssen til NRK. Også de som har gjort bestillinger i forbindelse med konfirmasjonsfeiringer får hjelp til å finne alternative løsninger. – Så lenge streiken pågår har vi ikke mulighet for noen drift, men vi jobber med å hjelpe kundene med å flytte. Vi håper streiken er over snart, og holder tett kontakt med dem som har bestillinger hos oss fremover, sier Jenssen.