Oljeindustrien vil lenger nord

Oljeindustrien vil nå ha en diskusjon om åpning av områdene lengst nord i Barentshavet for leting etter olje og gass.

Barentshavet

- Det er viktig å få en slik diskusjon på dagsorden, sier Tore Torvund, som snart overtar ansvaret i StatoilHydro for all virksomhet på norsk sokkel.

Store muligheter

Nå er det som kalles Barentshavet Nord ikke åpnet for oljeindustrien. Oljedirektoratet har foretatt noen seismiske undersøkelser i området.

- Vi får ikke lov til å offentliggjøre resultatene av disse undersøkelsene. Men det finnes store strukturer som kan inneholde olje og gass. Vi har også foretatt såkalte grunn boringer der vi har påvist spor etter olje, sier fungerende direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland.

Omstridt område.

I dag er Barentshavet nord til Bjørnøya åpnet for oljeleting. Det vil vekke stor strid dersom myndighetene åpner for leting i Barentshavet Nord, som omfatter havområdene rundt Svalbard. Andre land godtar ikke det norske synet om våre rettigheter på sokkelen. Miljømessig vil det også vekke rabalder dersom man åpner området ettersom det er is i disse havområdene.

Stor interesse

Bente Nyland sier at oljeindustrien er interessert i dette området.

- Men det vil trolig ligge mange år fram i tida før det kan bli en åpning i Barentshavet Nord, tidligst etter 2020. Men det er viktig å starte debatten nå, mener Tore Torvund.