Oljeindustrien lover 3000 nye jobber i Nord-Norge

– For godt til å være sant, sier oljemotstander om rapport som legges fram av Petro Arctic i Harstad.

Statoils gassanlegg på Melkøya

Gassanlegget på Melkøya er i dag sentral i nordnorsk oljenæring. En ny rapport antyder at det kan blir 3000 nye oljejobber de neste årene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Dette er en organisasjon for bedrifter i landsdelen som satser på leveransen til oljenæringa. Rapporten presenteres under oljekonferansen Petro som åpner i Harstad onsdag.

Kjell Giæver er direktør i Petro Arctic. Han sier at det er tatt utgangspunkt i de funnene som er gjort på nordnorsk sokkel, og som trolig kan bli satt i produksjon. Tallene er basert på opplysninger fra Statistisk sentralbyrå og informasjon fra aktører i næringa.

Kjell Giæver

Kjell Giæver i Petro Arctic.

Foto: Liss Jacobsen / NRK

– Vi tror at det kan skapes 3000 arbeidsplasser i landsdelen fram til 2027. Vi har ikke lagt inn prognoser for ytterligere nye funn, men tror at antall jobber kan økes, sier Giæver.

– Men et oljeprisfall kan raskt ødelegge slike prognoser, Giæver?

– Ja, det er viktig. Oljeprisen er ukjent.

De siste årene har antall sysselsatte i oljeindustrien også gått ned i landsdelen. Antall sysselsatte i dag er trolig rundt 5–6000 i Nord-Norge.

– Økningen på 3000 vil komme i tillegg til dette antallet. Veksten vil trolig komme etter 2020, sier direktøren.

Skeptisk til antall arbeidsplasser

Men SV-politiker og oljemotstander Ellen Øseth i Troms SV har ikke tro på ei så stor økning.

– Dette harmonerer ikke med tall som Olje- og energidepartementet tidligere har utarbeidet. Jeg tar prognosene om så stor økning i antall sysselsatte med "en stor klype salt", sier Ellen Øseth. Hun frykter at oljeindustrien kan ødelegge for evigvarende arbeidsplasser i nord, innen fiskeri og havbruk.

En viktig debatt under Petro i Harstad blir å diskutere framtida for næringa i landsdelen. Oljeselskapene skal også presentere deres planer for leting, utbygging og drift. Flere sentrale politikere blir også til stede på Petro.