Olje og gass for dummies

Den internasjonale oljeindustrien vil bruke milliarder av kroner på å utforske jomfruelige områder i Arktiske områder. Hvorfor det? Vi gir deg svar på spørsmålene du ikke har turt å spørre.

Barentshavet

Vi skal ta dette pent og rolig. Det må jo være ganske grunnleggende at hvis en skal finne olje og gass, så må det være selskaper som er villig til å bla opp millioner uten å være sikker på å finne noe i det hele tatt. Og det er det.

Størst i verden

Olje og gass er den viktigste næringen i den raskt voksende russiske økonomien, og derfor også viktig for at Vladimir Putin forblir sittende ved roret i Russland.

Det er flere år siden Russland passerte Saudi Arabia som verdens største oljeprodusent. Det russiske selskapet Gazprom er verdens største produsent av gass.

Viktigste business i Russland

De russiske selskapene som Lukoil, Transneft, Yokos, Gazprom og andre har økonomiske muskler, og de bruker dem.

Så hva med de vestlige selskapene? Hvert år har selskapene en viss slump penger som de vil bruke på leting. De tar en titt på globusen.

-Mer penger på Afrika, Midtøsten eller Arktis? Det er selvfølge både billigere og enklere å bore utenfor kysten av Afrika enn opp mot Nordpolen.

Men ifølge den amerikanske statlige etaten som skal ha oversikt, United States Geological Survey, er en firedel av de gjenværende gas og oljeforekomstene i verden i arktiske strøk. En god grunn for å sette pekefingeren ganske langt opp på globusen.

BP, Shell, Conoco, Eni, Statoil og Hydro er blant de globale selskapene som vil spille poker med en solid innsats.

Mange hull boret

-Hvordan har det gått med boringa til nå? Har de funnet mye olje? Godt spørsmål. Svaret er nei – i alle fall hvis en ser på norsk sokkel.

Siden 1980 er det blitt brukt mer enn 25 milliarder kroner på vel 60 hull. Resultatet er magre tre drivverdige oljefelt.

Det kan da virke ganske idiotisk å satse enda mer penger på leteboring. Da er det viktig å huske på at den første oljefeltet i Nordsjøen – Ekofisk - ble funnet etter at det hadde blitt boret 47 hull.

Du må være tålmodig og innstilt på å bruke store summer for å utvikle et nytt havområde til en ny oljeprovins.

Det er også viktig å huske på at geologene har fått ny kunnskap og nye hjelpemidler – les dataredskap – som gjør det lettere å finne olje og gass.

Gassflammer og rørledninger

I Nordvest-Russland har det vært utvinning av olje og gass lenge før oljeeventyret tok til i Norge.

Hvis du for eksempel reiser med helikopter i Nenets, kan du oppleve områder med gassflammer og rørledninger i alle retninger. Sånn som du har sett bilder av fra Midtøsten. Nordvest-Russland har en oljehistorie tilbake på 60-tallet.

Men det er ingen produksjon ute i havet, selv om det er oppdaget store reserver både av olje og gass for mange år tilbake.

Totalt er det allerede påvist mer olje og gass under havbunnen i Barentshavet enn det er å utdrive i Nordsjøen.

Hvor store områder er urørt mark for selskapene?

Jeg vil begynne på mitt svar ved å peke på at det omstridte området mellom Russland og Norge – jomfruelig område for oljeselskapene - er større enn norsk del av Nordsjøen.

Hvis du ser på kartet vil se at det omstridte området bare er en liten flik av Barentshavet.

Langt tidsperspektiv

Men det vil fortsatt bli produsert olje og gass i Nordsjøen i 50 år, minst. Det er mange år. Hvorfor derfor dette rushet mot nord?

Årsaken er at dette er en merkelig bransje, forskjellig fra mange andre. Med et langt tidsperspektiv på grunn av behov for å utvikle ny teknologi og enorme investeringer for å åpne nye områder.

Det tok nesten 20 år fra Snohvitfeltet ble oppdaget til det første spadestikket ble tatt for utbygging. Verdens største gassfelt til havs, Shtokman, ble oppdaget for flere tiår siden, men ingenting er ennå klart om feltutbygging.

En merkelig bransje.