– Vi har mye å lære av Sjakk-OL

Ledelsen i Oslo 2022 besøkte Tromsø for å lære hva Sjakk-OL har gjort riktig, og galt.

møte Sjakk-Ol og Oslo 2022

Produsent sjakk-OL Kjersti Vikør, prosjektleder frivillighet og folkehelse OL 2022 Torunn Berg, direktør Eli Grimsby og adm.dir sjakk-OL, Børge Robertsen.

Foto: gunnar grindstein / nrk

– Det er veldig lærerikt for oss å være her. Sjakk-OL har nylig gjennomført et stort og vellykket arrangement i Norge, og vi kan lære av de erfaringene de har gjort seg, sier Eli Grimsby, direktør for Oslo2022.

Tirsdag var hun på besøk hos Sjakk-OL i Tromsø. Hun mener det er interessant å høre hvordan de løste de utfordringene som dukket opp underveis.

Mye å lære

Spesielt var Grimsby interessert i hvordan Sjakk-OL løste utfordringer med logistikk, og med å skaffe til veie mange nok frivillige.

– Hvordan har de bygget seg opp fra en liten til stor organisasjon på så kort tid, hvordan løste de utfordringene me dtransport og med å skaffe mat til alle og så videre, sier hun.

Grimsby mener det er mange likheter mellom et Vinter- og et Sjakk-OL.

– Det er speielt viktig lærdom å ta med at man må ha en god beredskap når arrangementet nærmer seg. Det skjer alltid uforutsette ting, sier direktøren i Oslo 2022.

Ærlige om utfordringer

– Men Sjakk-OL hadde mange problemer, blant annet med det internasjonale sjakkforbundet og trusler om avlysning. Er de gode læremestere?

– De har vært åpne og forteller om utfordringene de har hatt, og det mener jeg er viktig. Det gjør at også vi kan bygge en bedre beredskap med tanke på det vi eventuelt skal gjennom, sier Eli Grimsby.

– Det viktigste rådet vi kan gi dem er å være tidlig ute med hotellbestillingen og ha en god avtale med forbundet, sier Børge Robertsen, administrerende direktør i Sjakk-OL 2014.

– Og så må man forholde seg til at man er et offentlig prosjekt. Jeg tror det er mange fellestrekk mellom oss.

Robertsen mener ikke det er feil å ta i mot besøket fra Oslo 2022 til tross for den store motstanden mot arrangementet i Nord-Norge.

– Vi er jo et nasjonalt prosjekt og det er brukt mange millioner på å bygge arrangørkompetanse i Nord-Norge. Det er midler fra både kommune, fylke og stat. Da er det naturlig at vi bidrar med den kompetansen som vi har opparbeidet oss.