Hopp til innhold

Økt ventetid for hjelp

Ventetiden for barn og ungdom med psykiske problemer som trenger hjelp øker kraftig i Helse Nord.

Det viser tall fra årsmeldingen til Helseforetaket for 2009.

Ventetiden øker fra 75 til 90 dager skriver Helse Nord, som mener denne utviklingen er betenkelig.

Årsaken blir forklart med bemanningsproblemer.