Økt utslipp fra Asia i Arktis

Miljøgiftene i Arktis er blitt mindre fordi flere land har redusert giftbruken. Samtidig øker forurensingen fra Asia.

Isen i Arktis står i fare for å smelte på grunn av global oppvarming.

- Nye miljøgifter gjør at det fortsatt er nødvendig å overvåke miljøsituasjonen i Arktis, mener Norsk Polarinstitutt.

Foto: PETER WEST / AFP

En ny rapport fra Norsk Polarinstitutt viser at mengden av miljøgifter i Arktis har gått ned.

Årsaken er at mange land har innført forbud mot bruk av ulike miljøgifter.

– Reduksjonen i bruk av blybensin har ført til at blyforurensingen i områdene rundt Nordpolen er gått ned med 30 prosent, sier seksjonsleder Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt til NRK.

I «MOSJ statusrapport 2011 for Miljøgifter» går det frem at tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly blir sett på som en utfordring for arktiske områder. Kvikksølvutslippene har blitt redusert i Nord-Amerika og Europa siden 1990-årene, mens utslippene i Asia har økt sterkt.

Kina er nå landet i verden med de største utslippene kvikksølv, går det frem av rapporten som også finner spor av andre typer miljøgifter fra Asia.

Krever videre overvåking

Miljøgifter er skadelig for dyreriket. Noen kan virke på arvematerialet (DNA), mens andre kan angripe nervesystemet eller forstyrrer hormonsystemet.

– Nye miljøgifter fra industrien gjør det nødvendig å fortsette overvåkinga, sier Wing Gabrielsen.

MOSJ overvåker miljøet på Svalbard og Jan Mayen – i atmosfæren, på landjorda og i havområdene rundt.

Fornøyd med reduksjon av miljøgifter

Naturvernforbund er svært fornøyd med at det blir mindre forurensning i Arktis.

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener dette viser at langsiktig arbeid fører til positive resultater.

– Men utslippene fra Asia viser at det må jobbes hardere med internasjonale avtaler for utslipp. Spesielt med tanke på at det kommer stadig nye miljøgifter, sier han til NRK.