Økokrim etterforsker Troms Kraft sin støtte til SP

Troms Kraft sitt bidrag til Senterpartiet på 200.000 kroner er en av flere ting Økokrim skal etterforske etter granskingen av selskapet.

Troms Kraft
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Økokrim ber eierne i Troms Kraft, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, om å hemmeligholde deler av granskingsrapporten som ble presentert tidligere i høst, og som rettet sterk kritikk mot ledelsen i selskapet.

Økokrim mener at offentliggjøring kan «skade etterforskningen i form av bevisforspillelse, herunder særlig påvirkning av eventuelle vitner og mistenkte som skal avhøres i saken», skriver avisa Nordlys.

Økokrim ønsker at materiale om fire av de seks mandatene i granskingsrapporten skal bli unntatt fra offentligheten:

Det var i 2009 at Troms Kraft bidro med 200.000 kroner til energiprosjektet «Slipp energien fri» som Senterpartiet ledet.

Salget av aksjer til svenske Jämtkraft skapte uenighet mellom styret i Troms Kraft og eier Tromsø kommune i fjor høst.

Tromsø kommune forsøkte å stoppe avtalen om salg av aksjer til det svenske kraftselskapet.

Aksjesalget skulle gi Troms Kraft, som på det tidspunktet hadde et underskudd på 159 millioner, sårt tiltrengt kapital.

Økokrim ba i utgangspunktet om å få unnta hele granskingsrapporten fra offentligheten.

Men fylkesrådsleder Pia Svensgaard sier til Nordlys at de spesielt er interessert i å få offentliggjort den delen av rapporten som omhandler milliardunderskuddet i svenske Kraft og Kultur så snart som mulig, helst i neste uke.