Økokrim anker dom mot Grieg-ansatt

Økokrim mener betinget fengsel ikke er strengt nok, for den Grieg Seafood-ansatte som ble dømt i en tilståelsessak i Alta tingrett 28. mars.

Grieg Seafood
Foto: Robin Mortensen/NRK

En ansatt i Grieg Seafood ble i Alta tingrett dømt til 75 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot.

Det for å ha avgitt falsk forklaring til Mattilsynet i forbindelse med innsending av selskapets rapportering av telling og registrering av lakselus.

Nå melder Økokrim at de ønsker å anke dommen.

Økokrim begrunner dette med allmennpreventive hensyn der de krever at domstolene reagerer med en streng reaksjon i slike saker.

De mener det er viktig at oppdrettsnæringen opptrer lojalt overfor myndighetene, i tråd med regelverket for telling og registrering av lakselus.

Den ansatte tilsto feilrapportering av lakselus i oppdrettsmerdene, da saken gikk for tingretten. Tingretten la i sin dom betydelig vekt på den uforbeholdne tilståelsen til den ansatte.