Øker kontrollen på grensa

Regjeringen møter flyktningsituasjonen med en kraftig styrking av politiet. 350 millioner kroner er foreslått til styrking av politibudsjettet, og av dette går 23 millioner til Øst-Finnmark politidistrikt. Det i forbindelse med at det opprettes 23 nye politistillinger. Regjeringen ber også politiet i Øst-Finnmark øke kontrollen langs den norsk-russiske grensen.