Økende russisk forurensning ved norskegrensa

Bellona er svært bekymret for økende industriforurensning på russisk side i Barentsregionen, ifølge en ny rapport.

Nikel3

Nikel-verket like ved norskegrensa er blant de verste forurensingskildene, ifølge Bellona.

Foto: Nils Mehren, NRK

– Det er et prekært behov for en modernisering av russisk industri i områdene tett inntil norskegrensen i nord, sier Bellonas fagrådgiver Grada Potapova.

Bellona presenterer onsdag en ny rapport i Murmansk, Nordvest-Russland.

Den blir presentert for regionale myndigheter, industriaktører, forskere,
miljøorganisasjoner, lokale medier og representanter fra Russlands føderale miljømyndigheter.

– Vi har siden 2013 vært opptatt av å samle statistikk fra offentlige russiske kilder og å navngi de store industriforurenserne i regionen som står for den den verste belastningen på miljøet og menneskers helse, sier Potapova.

Norilsk Nickel en versting

Hun trekker særlig frem verdens største nikkelprodusent og en av Russlands mest forurensende bedrifter – Norilsk Nickel – som gjennom sine fabrikker i Monchegorsk og Nikel bidrar til tung industriell forurensning.

Rapporten drøfter videre behov for å få på plass de beste tilgjengelige teknologier til å redusere industriens miljøkonsekvenser, men er bekymret for russernes manglende vilje til å gjennommføre det.

– Næringsaktører spekulerer i at det billigere å betale bøter og fortsette med forurensningen. Dette må vi få en slutt på, sier Potapova som også etterlyser større engasjement fra norsk side.

– Norske myndigheter må kreve tydeligere russiske miljøsvar, sier hun.

Mye snakk og lite action

Bellona etterlyser nå at norske myndigheter løfter forurensningsutfordringer i norske nærområder på sin agenda, og jobber enda hardere for å få russerne til å ta dette på større alvor.

– Utfordringene her har foreløpig dessverre vært preget av mye snakk og lite action, beklager Bellona-rådgiveren.

– Vi må jobbe opp nye industrielle muligheter som ivaretar eksisterende arbeidsplasser og som kan bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnene her i Nordvest-Russland. Barentsområdet har betydelig potensial når det gjelder miljøriktig næringsvirksomhet knyttet til ren energi, mineraler, skog og biologiske ressurser, avslutter Potapova.