Økende fare for flere satellittkollisjoner

Starlink-satellittene har det siste året endret kurs flere tusen ganger for å unngå kollisjoner. Norsk Romsenter er bekymret for at det ikke eksisterer internasjonale trafikkregler for satellitter i bane.

Starlink-satelitter fra SpaceX under utplassering i lav jordbane

MANGE NYE SATELLITTER: Den amerikanske forretningsmannen Elon Musks selskap Starlink og andre private selskapers satsing, har ført til at det blir stadig trangere i satellittbaner rundt jorda.

Foto: SpaceX

Antall satellitter i bane har de siste årene eksplodert.

Den amerikanke forretningsmannen Elon Musk og selskapet Starlink har de to siste årene skutt opp 1750 satellitter, noe som tilsvarer det totale antallet aktive satellitter i verden i 2017.

Også andre selskaper skyter opp et stort antall satellitter.

Bare fra nyttår til juni har Starlink måttet styre satellittene flere tusen ganger for å være sikker på å unngå kollisjoner.

Starlink har ambisjoner om totalt 42 000 satellitter. Målet er at kunder alle steder i verden ved hjelp av en parabolantenne skal kunne få høyhastighets internettforbindelse.

Norge har et mål om å bli det første utskytningslandet for satellitter i Europa.

Uklart hvordan farlig situasjon skal håndteres

Fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter, Yngvild Linnea Andalsvik, bekrefter at det ikke eksisterer internasjonale trafikkregler for satellitter.

– Nei, det gjør ikke det. Det eksisterer diverse anbefalinger og normer, men ikke noe internasjonalt regelverk.

Yngvild Linnea Andalsvik, Norsk Romsenter

Fagsjef for romovervåking ved Norsk Romsenter Yngvild Linnea Andalsvik vil ha et forpliktende internasjonale trafikkregler for satellitter.

Foto: Rune Hanssen / Privat

Hvem av satellittene på kollisjonskurs som må vike, er det ikke internasjonale regler for. Det er heller ikke forpliktende regler for å flytte utrangerte satellitter ut av baner med stor trafikk.

Norge har i år gått sammen med de andre medlemslandene i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA om et initiativ for å lage et internasjonalt regelverk for trafikkavvikling i rommet. Også i FN er saken blitt et tema.

Reel fare for kollisjoner

Norsk romsenter mener at det haster med å få et regelverk på plass.

– Større konstellasjoner er blitt skutt opp. Det fører til at det blir flere kollisjonsvarsler.

Fagsjefen for overvåking ved Norsk Romsenter sier at man har tenkt at områdene i rommet er så store at faren for kollisjon er minimal. Nå viser det seg at det ikke er tilfelle.

– Det er litt sånn man tenkte på havet før i tiden. Rommet er stort. Men det er enkeltbaner som er mer attraktive enn andre. Det er mange objekter i de banene, sier Yngvild Linnea Andalsvik

Romsøppel og satellittkollisjoner

Romsøppel er utrangerte satellitter og biter av satellitter i rommet. Begge deler utgjør en fare for satellittkollisjoner.

Globus-systemet i Vardø og en rekke andre anlegg rundt om i verden sporer romsøppel og satellitter. På den måten kan operatører av satellitter bli varslet på forhånd om farlige situasjoner. Totalt spores 26 000 objekter fra jorda.

Militær radar i Vardø

Globus-systemet i Vardø følger satellitter og romsøppel og kan gi varsel om kollisjonsfare.

Foto: Knut-Sverre Horn