Ikke bare soldater har blitt syke

Bakterien som har ført til sykdom hos om lag tretti soldater i Troms, er også funnet andre steder i landet den siste tiden.

Militærleir (illustrasjonsfoto)

Yersiniabakterien har slått ut mange soldater i leire i Nord-Norge.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Dette kan bety at bakterien stammer fra mat som både er solgt til forsvaret og til sivile butikker, sier seniorrådgiver Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I går fortalte Mattilsynet at mange soldater i flere militærleire i Troms den siste måneden har vært syke med diaré, feber og magesmerter.

Sykdommen skyldes Yersiniabakterien, en bakterie som vanligvis gjør mellom 50 og 100 nordmenn syke hvert år.

– Smittekildene er i utgangspunktet en matvare, som regel svinekjøtt, kondemnert vann eller salat, sier overlege Lore Diab i Forsvarets sanitet.

Nå viser det seg at også sivile har blitt syke av den samme bakterien. Smittekilden er ennå ikke funnet.

– Det arbeides nå med å finne ut hvilken matvare som har ført til sykdomsutbruddene, sier Vold.