Isolerte langs kysten etterlyser penger for å holde veien åpen

Veiene til kysten av Finnmark er oftere stengt, viser oversikt fra Statens vegvesen. I NTP kom det få tiltrengte penger for å sikre veiene mot ras og snøskred.

Brøyt i vei

Flere i Finnmark mener veiene stenges for enkelt og for lenge i Finnmark. Bilde fra NRK serien «Brøyt i vei».

Foto: NRK

Tall fra Statens vegvesen viser at flere av de rasutsatte strekningene i Finnmark har blitt oftere stengt de siste fem årene.

Det er ikke bare i nord, hele Kyst-Norge er et værutsatt sted, og mange veier må stenges jevnlig, og på den måten isolere innbyggerne. Klimautfordringer og nye sikkerhetsforskrifter blir pekt på som hovedgrunnene.

De siste fem årene har Europavei 69 til Nordkapp vært stengt i over 600 timer. Dermed har innbyggerne vært isolert fra resten av Norge i hele 25 dager.

Stein Thomassen (Ap) er en av flere kystordførere i Finnmark som mener det gjøres lite for å prøve å holde å veiene åpne når det er fare for ras.

– Vi vil ikke være fornøyd med forståelsen som sentrale myndighet har ovenfor oss før vi får utbedret de rasutsatte områdene som vi har, sier Loppa-ordføreren til NRK.

– Har ikke et fullverdig veitilbud i distriktene

Thomassen mener dette er en nasjonal utfordring med et stort etterslep, som det vil ta år å få gjort opp.

Stein Thomassen

Stein Thomassen, ordfører i Loppa kommune.

Foto: Ernst Berge

– Ifølge den prioriteringen som sentrale myndigheter setter opp, ser det ut som om vi må smøre oss med god tålmodighet – om ikke bevilgningen til rassikring blir kraftig trappet opp i nærmeste fremtid.

Thomassen mener at først da vil Distrikts-Norge ha et fullverdig veitilbud.

Men selv om bygda hans ofte er isolert og sterkt påvirket av stengte veier, mener Thomassen det kan være en fordel, av og til.

– Det har gått skred nesten alle gangene veiene har vært stengt her. Da så vi viktigheten av at veien var stengt på grunn av sikkerheten til befolkningen.

– Ingen omkjøringsmuligheter i Finnmark

Likevel er ikke Thomassen fornøyd med forståelsen fra sentrale hold.

Det er heller ikke ordfører i Nordkapp, Jan Olsen som på sin side mener veien blir stengt for lett, og blir holdt stengt for lenge.

– Det virker som om det er lettere å stenge en vei enn å gjøre de nødvendige tiltakene for å holde den oppe.

Olsen etterspør mer midler til å holde veiene åpne og til nødvendig vintervedlikehold. Han mistenker at stengingen er en avgjørelse som blir tatt ved et skrivebord et annet sted i landet.

Jan Olsen (SV) er fersk ordfører i Nordkapp

Jan Olsen, ordfører i Nordkapp kommune.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Næringslivet lider

Både Thomassen og Olsen peker på utfordringene for næringslivet når veiene er oftest stengt i den travleste og viktigste sesongen for fiske.

Til dette svarer Ingelin Noresjø, statssekretær i samferdselsdepartementet at

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Torbjørn Tandberg

regjeringen sammen med Statens vegvesen og entreprenører har et økt fokus på å holde veiene åpne, og at man i Nasjonal transportplan (NTP) har satt av flere milliarder til rassikring.

– Vi tar dette på høyeste alvor. Nå rår ikke vi over været, men vi kan prøve å gjøre så godt vi kan. Og prøve å forbedre de forutsetningene som vi kan gjøre noe med når været er dårlig.

Noresjø sier at man i ny NTP skal bevilge flere milliarder til rassikring i Norge. Finnmark har fått midler til én vei.

– Samme sikkerhetskrav

Hun har forståelse for frustrasjonen for verdiskapningen i denne perioden og sier at de vil strekke seg ytterligere for å gjøre forholdene så gode som mulig.

– Det er mange faktorer som spiller inn og vi forsøker å ta i bruk de virkemidlene og det vi kan påvirke, men noen ganger er det vær og vind som vinner i konkurransen med menneskelige faktorer.

Men at veiene ofte blir stengt handler først og fremst om trafikksikkerhet sier hun.

– Vi har de samme trafikksikkerhetskrav til hvordan veien skal være for å være åpen. Uansett om det er i Finnmark eller i Rogaland eller Møre og Romsdal. Slik må det være, det er en bestemmelse som skal gjøre at det er trygt uansett hvor i landet du befinner deg.