OED vil ha økt oljeutvinning

Olje-og energidepartementet har besluttet å opprette et forsknings- og kompetansesenter for å hente ut mer olje i Norge.

Olje-og energidepartementet har besluttet å opprette et forsknings- og kompetansesenter for å få til økt oljeutvinning på norsk sokkel.

Den økte aktiviteten som forventes i nordområdene og arktiske strøk i årene fremover, forutsetter ny kunnskap og teknologi, skriver departementet.

En stor andel av de uoppdagete ressursene antas å være i Norskehavet og Barentshavet.