Nyutdannet i landets beste lærlingefylke

Kajsa Marie Johannessen er del av lystig statistikk for Finnmark. Det er fylket med desidert størst økning i antall lærlinger de siste fire årene.

Kajsa Marie Johannessen er lærling i elktrofaget

På byggeplassen føles valget med å ta fagbrev helt rett for Kajsa Marie Johannessen. – Foreløpig vil jeg være elektriker. Jeg har ikke lyst til å sitte på skolebenken nå, så vil holde på til jeg blir lei. Så vil jeg kanskje utdanne meg til ingeniør eller noe.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg har hatt lyst til å bli elektriker siden jeg gikk i 6. klasse, sier Kajsa Marie Johannessen som nylig fikk fagbrev i landets beste lærlingefylke. Hvorfor det ble elektrikeryrket er hun ikke helt sikker på.

– Det kan jeg ikke svare på, sikker sett noen som jobbet og tenkt at det vil jeg jobbe med, forklarer hun.

Kjell Kristoffersen i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor

Olje- og gassnæringa har en stor del av æren for at det er så mange lærlinger i Finnmark, mener Kjell Kristoffersen i Hammerfest flerfaglige opplæringskontor.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stor vekst i lærlinger

Ifølge tall fra utdanningsdirektoratet er Finnmarks vekst i antall lærlinger på 26 prosent de siste fire årene solid over resten av landet. Og for Kajsa Marie har det vært en bra tid.

– Det har vært spennende, og varierende. Litt opp og nedturer, som det alltid er, men ellers veldig greit. Har lært ganske mye, og vokst mye siden videregående til nå, sier Johannessen.

Stor økning i antall lærlinger

Tallene viser at Finnmark har hatt en formidabel økning i antall lærlinger.

Foto: Utdanningsdirektoratet

For bedriften der Kajsa nylig tok elektrikerfagbrev som nummer 50 er satsinga på lærlinger åpenbar.

Harald Johnsen Gagama elktro

Så få søkere det er, så må vi utdanne folk selv innser Harald Johnsen på Gagama Elektro.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi har sett at vi må ta innlærlinger, og utdanna fagfolk selv for få den arbeidskrafta vi trenger, sier Harald Johnsen som er faglig ansvarlig i Gagama Elktro.

Strømmen av fagfolk til regionen er begrenset, og derfor mener han det er åpenbart at de må satse selv.

Olje og gass er motoren i veksten

Hammerfest flerfaglige opplæringskontor som gjør opplæringsavtalene med næringslivet mener den sterke veksten i Vest-Finnmark ei viktig forklaring på den gode utviklingen med lærlinger.

– Bedriftene som kommer med olje- og gass-industrien etterspør en arbeidskraft som ikke finnes. Da må de utdanne dem selv, og det industriløftet som bygges opp i vestfinnmark er en motor for lærlingeordningen, sier daglig leder Kjell Kristoffersen.

Finnmark beste lærlingefylke

Kajsa Marie Johannenssen er glad for at hun valgte å bli elektriker.