Nytt tilbud halverte dødeligheten til multisyke eldre: – De har berget livet mitt

Da sykehuset, fastleger og kommuner begynte å samarbeide om behandlingen av eldre som sliter med flere sykdommer, gikk dødeligheten og utgiftene ned.

Karl Albert Hansen

Karl Albert Hansen sier han er i live, og at livskvaliteten hans har blitt mye bedre etter at han ble med på et nytt behandlingstilbud som er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Jeg vil si det så sterk; de har berget livet mitt.

Karl Albert Hansen sitter hjemme på den langstrakte Kvaløysletta utenfor Tromsø. Rundt han ligger medisiner og utstyr til å behandle de mange diagnosene han har.

Hansen er en del av en stadig større gruppe eldre med flere kroniske lidelser, såkalt multisyke.

Gruppen teller rundt fem prosent av alle pasienter i Norge. De står derimot for over halvparten av ressursbruken til Helse-Norge.

Og det blir stadig flere av dem.

– Hvis vi ikke gjør noe annerledes med denne gruppen truer det bærekraften, ikke bare til helsevesenet, men til hele samfunnet, sier professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Gro Rosvold Berntsen.

Hun har forsket på et tilbud som blir gitt til denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og nærliggende kommuner.

Studien ble nylig presentert i tidsskriftet BMC Health Services Research. Siden 2014 er dødeligheten nesten halvert. Antall innleggelser på sykehus har gått mye ned. Og både pasienter og ansatte er mye mer fornøyd med hverdagen.

– En gruppe vi ofte svikter

– Helsevesenet er ikke bygd for multisyke eldre. Vi har prøvd å jobbe annerledes for å gi bedre tjenester til en gruppe vi ofte svikter, sier prosjektleder, Monika Dalbakk ved UNN.

Resultatet ble opprettelsen av Pasientsentrert helseteam (PSHT). Norges første felles helsetjenesteteamet innen somatikken. Siden 2014 har de behandlet over 1900 personer.

Monika Maria Dalbakk

Prosjektleder for PSHT, Monika Maria Dalbakk, sier det var vanskelig å få midler til satsingen. Men nå bærer det frukter.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Spesialistene er skikkelig god på behandling av enkeltdiagnoser, men ikke alle ser, eller har mulighet for å se, hele pasienten, slik vi har organisert helsetjenesten i dag, sier Dalbakk.

Hun forklarer at sykehuset er veldig gode på enkeltdiagnoser, som et beinbrudd eller å gi høy spesialisttjeneste. Men så fort det er mange diagnoser, sykdommer, medikamenter og flere enheter som skal samarbeid, så får helsevesenet det ikke alltid til.

Når pasienter blir henvist til PSHT får de en helhetlig behandling, som ser alle diagnosene i et og samme bilde. På den måten prøver man å unngå at flere behandlinger og medikamenter kommer i «krasj» med hverandre.

Slik har man unngått mange akutte innleggelser på sykehus.

Dalbakk erkjenner at det var vanskelig å få penger til satsingen. Men nå har de bevist at det er mye å spare med å jobbe på denne måten.

– Vi ser at vi klarer å forebygge, slik at pasientens helse holder seg stabil lengre, og dermed unngår mange ekstra innleggelser i sykehuset, som ellers ofte er vanlig for disse pasientene.

Lavere dødelighet, lavere kostnader

Teamet i PSHT består av sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmasøyter. De har som jobb å sy sammen tjenestene rundt pasienten på en bedre måte.

En gruppe helseforskere, ledet av Gro Rosvold Berntsen, analyserte resultatene fra PSHT.

– Vi har en helseøkonom som er på saken med å regne ut hvor mye vi sparer med tilbudet. Vi kan ikke gå ut med noen estimater ennå, men fordi antall akutte innleggelser har gått ned betraktelig, vet vi at besparelsene er betydelige, sier Rosvold Berntsen.

Et døgn på sykehus for en pasient som er multisyk koster rundt 15.000 kroner.

Studien viser at pasientgruppen, som tradisjonelt har hyppige innleggelser på sykehus, har hatt en nedgang på 32 prosent i antall liggedøgn.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Denne uken kom folkehelse- og eldreminister Sylvi Listhaug til PSHT ved universitetssykehuset i Tromsø for å høre om hva de har fått til. Hun utelukker ikke at tilbudet kan spres til resten av landet.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Roses av ministere

Det innovative tilbudet har blitt lovpriset av helseminister Bent Høie (H) og folkehelse- og eldreminister Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug var denne uken på besøk hos teamet i Tromsø. Hun er imponert over hva de har fått, og sier hun skal ta erfaringen fra nord med seg videre.

– Det er barrierer både innad på et sykehus, og mellom sykehus og kommunene. Dette er en utfordring for helsevesenet. Men disse har vist det er mulig å senke de for å gi enda bedre tjenester til eldre. Dette må vi prøve å få til nasjonalt, sier hun.

Karl Albert Hansen fikk muligheten til å dele sine erfaringer med ministeren. Han sier at ikke bare er han i live takket være PSHT, livskvaliteten hans har også skutt i været.

– De motiverer meg til å spise og se lyst på livet. Ikke minst har de fått meg til å slutte å røyke etter 52 år. Det er jeg stolt over, sier han og slår i bordet.