Hopp til innhold

Nytt polititjenestested i Salangen blir forsinket

Åpningen av nytt tjenestested i Salangen blir forsinket, melder Troms politidistrikt. Fristen for åpning av nye polititjenestesteder gikk ut 1. oktober.

De opplyser at årsaken til forsinkelsen er at det har tatt tid for Troms politidistrikt og Salangen kommune å bli enig om hva tjenestetilbudet skal bestå av.

Det ble det enighet om tidligere i høst. Nå pågår det en prosess med å kartlegge hvilke lokaler som kan være aktuell.

– Anskaffelsesprosessen er i gang, men hvor lang tid det vil ta er vanskelig å anslå. Troms politidistrikt håper på en snarlig løsning, melder de.

Troms politidistrikt opplyser om at det er inngått samarbeidsavtale med kommunen om politiets tilstedeværelse.

– Midt-Troms politistasjonsdistrikt er i ansettelsesprosess med flere kandidater for å styrke både patrulje, etterforskning og forebyggingskapasiteten i distriktet. Flere av disse skal jobbe ut fra Salangen kommune, melder Troms politidistrikt.

De opplyser at vil være økt patruljering i området, i påvente at etablering av tjenestested.

– Vi skal være mer synlig og tilgjengelig for publikum, også utenfor åpningstiden til tjenestestedet. Med vår økte tilstedeværelse i Salangen håper vi på å skape en enda større trygghet for befolkningen der og i områdene rundt, sier Fungerende leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, Geir Harry Lofthus.